3 Grønne Kirker Keld B. Hansen Grøn Kirke

Høsten – ”Alle gode gaver, de kommer oven ned…”

 

 

Høsten – ”Alle gode gaver, de kommer oven ned…”

Høsten – ”Alle gode gaver, de kommer oven ned…”

 

Leder ved Keld B. Hansen

 

Sådan lyder en linje i Jakob Knudsens salme ”Vi pløjed og vi så´de”.

 

At alle gode gaver kommer oven ned betyder, at alt godt kommer fra Gud. Det betyder, at vi kan vente os
alt godt af Gud. Gud vil os det godt.

 

”ALLE gode gaver”

betyder, at der er mange af dem. Når mejetærskeren kører hen over marken, eller man selv plukker bær eller frugt, eller man graver kartofler op af jorden, så kan man tænke på, at det er gaver fra Gud. Det, at man kan spise sig mæt, og også det at man møder kærlighed og tilgivelse og respekt, det er eksempler på, at Gud har en finger med i spillet.

 

Det er gaver, der kommer fra Gud.

 

At alle gode gaver, de kommer ovenned, det er et opgør med, at man kun skal sige tak til sig selv og til andre mennesker. Det er et opgør med, at at alt godt kun skyldes menneskers indsats.

Det er på sin plads, at man hver eneste dag siger tak til andre mennesker, for hvad de betyder for en. Men vi skylder også at sige tak til Gud.

 

Derfor slutter det vers, som jeg citerede i starten, med ordene:

…så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed!

 

Høsten – ”Alle gode gaver, de kommer oven ned…”

Skriv et svar