Personer i Kirkerne Kai Menighedsrådet www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

Tilflytterinterview – Kaj brænder for det lokale

 

 

 

Tilflytterinterview – Kaj brænder for det lokale

 

 

Tilflytterinterview – Kaj brænder for det lokale

 

Interview ved Keld B. Hansen

 

Kaj Hovhave bor på Skovgyden nummer 43 i Ørritslev Skov. Han er næstformand i menighedsrådet, og den første juni i år blev han valgt som formand for Landdistriktsrådet på Nordfyn.

En dag i september besøgte jeg Kaj for at høre om hans liv samt om hans engagement i det lokale.

Mens Kaj serverer kaffe og hjemmebagt brød, indleder han med at fortælle, at han er født på gården, Hovhaven, ved Ubberud (deraf efternavnet Hovhave). Da han var to år gammel flyttede han og hans familie til Otterup, og otte år senere købte hans forældre en landejendom på Skovgyden. Til landejendommen hørte 16 tdr. land, og det var forholdsvist meget dengang i 1950erne.

 

 

Som voksen er Kaj vendt tilbage til Skovgyden.

Her bor han sammen med sin kone, Barbara, og hans mor bor stadig på landejendommen nogle få huse derfra. Kaj og Barbara har to voksne sønner, Karl Gustav og Kristoffer, og nu er det sådan, at en god del af Kaj og Barbaras fritid går med at passe børnebørn i hhv. Odense og Aarhus.

Uddannet ingeniør

Som ung blev Kaj uddannet som ingeniør, og det meste af sit arbejdsliv har han arbejdetfor tyggegummifabrikken Dandy i Vejle. På Dandy var han teknisk chef, og i det meste af 1990erne var han bl.a. beskæftiget med at opføre et pakkeri og senere en tyggegummifabrik i Novgorod i det nuværende Rusland.

Over en periode på seks år rejste Kaj til Rusland en gang om måneden, og han husker de år som en meget spændende periode. Alle hans besøg i Rusland gav ham bland andet mange indsigter i og respekt for en helt anderledes kultur.

 

Engagementet i det lokale

For et par år siden gik Kaj på pension, og han har nu fået tid til at arbejde for udviklingen af sit eget lokalområde. Han fortæller, at han godt kan forstå, at alle dem, der både skal passe job og børn, ikke har tid til at gå ind i et aktivt stykke arbejde for lokalområdet.

Det havde jeg heller ikke selv, da jeg havde job og hjemmeboende børn, fortæller han. Men nu er han blevet så privilegeret, at han har tid til at engagere sig. Kaj fortæller, at kommunen for få år siden udskrev en konkurrence, hvor man skulle komme med sit bud på en udviklingsstrategi for kommunen.

Den udfordring kunne han og Tommy Andersen, der også bor på Skovgyden, ikke stå for, så de deltog i konkurrencen og vandt en anden præmie. Den røde tråd i deres udviklingsstrategi var, at mennesker af vidt forskellig alder og med forskellige behov bør kunne trives med den udvikling, der sker i lokalområdet. Derfor bør der være uddannelsesmuligheder, transportmuligheder og gode pasningsordninger både for børn, unge og ældre, så man kan blive i det område, hvor man bor, men også tiltrække nye beboere.

 

Kajs tanker om det lokale

Kaj fortæller, at for ham er mangfoldigheden vigtig. Han siger, at her ude på landet, hvor vi bor, er der en styrke i, at vi er meget forskellige, og at der desuden findes mange forskellige foreninger, institutioner og virksomheder. Lokalråd, menighedsråd, foreninger, enkeltpersoner, institutioner og virksomheder udgør en styrke for et område. Og hvis de kan bringes til at ”spille” sammen, kan det gøre området endnu stærkere.

Kaj har selv oplevet eksempler på lokale initiativer, der med tiden har vokset sig stærke. Han nævner håndboldklubben i Hessum, som han var medlem af i sine unge 11 dage, og som blev til Otterup Håndboldklub. Og han nævner Skebydilettanternes optræden i Skeby forsamlingshus; det, som med tiden er blevet til Nordfynsspillene, der hver sommer giver forestillinger på Nislevgård Efterskole. Dette er for ham eksempler på, at man lokalt kan putte små frø i jorden, der med tiden kan udvikle sig til noget stort.

 

Inspireret af et højskoleophold

I min samtale med Kaj fortæller han blandt andet, hvordan han som yngre blev kraftigt inspireret ved at tage et par måneder på højskole. Det skete, da han i begyndelsen af sit arbejdsliv som ingeniør tog orlov fra jobbet for at tage på Krabbesholm højskole.

Han fortæller, at der var han revet ud af sit vante miljø og kom ind i et miljø, hvor han oplevede styrken ved at være sammen med mennesker af vidt forskellig alder, livsopfattelse og baggrund. Samtidig fik han på højskoleopholdet indblik i Grundtvigs meget positive kristendomsopfattelse. Også det gjorde et stort indtryk på ham.

Mangfoldigheden herude på landet Oplevelsen fra højskoleopholdet og livet på landet har det til fælles, fortæller Kaj, at mangfoldigheden findes begge steder. I for eksempel parcelhuskvarterer i byerne, kan man opleve, at folk tilhører det samme sociale lag, men herude på landet er vi meget mere forskellige. Og det er virkelig berigende, at vi er så forskellige, siger han.

 

Formand for Landdistriktsrådet

Som formand for et nordfynske landdistriktsråd repræsenterer Kaj nu kommunens 11 lokalråd, og samtidig repræsenterer han Skovløkken Lokalråd. Det bringer ham jævnligt i kontakt med kommunens politikere, og han er på den måde med til at diskutere landdistrikternes fremtidige udvikling. Som formand vil han gerne være med til at arbejde for f.eks. bedre mobildækning og flere cykelstier, og hvad der ellers måtte være stor efterspørgsel på. Han drømmer om, at flere og flere lokale finder glæden ved at deltage i egnens folkelige liv.

 

 

Kaj brænder for det lokale

Skriv et svar