Nyt Kirkekor for børn og unge ”Gelænderlærkerne”

Kirkekoret GELÆNDERLÆRKERNE https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Kirkekoret GELÆNDERLÆRKERNE https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

Nyt Kirkekor for børn og unge ”Gelænderlærkerne”

 

Jubelartikel pga. sensation ved Keld B. Hansen

 

Den 18. marts startede et nyt kirkekor ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker.

 

Korets navn er ”Gelænderlærkerne”, og korleder er Karin Bloch Rochler.

Mandag den 18. marts gik flaget til tops i Østrup præstegård for at fejre, at vi nu har fået et kirkekor med op til 24 drenge og piger fra 4. klasse og op til 8. klasse.

Dertil kommer et ”Spirekor” for børn, der går i 3. klasse.

Koret kommer oprindeligt fra Krogsbølle, Norup og Hasmark, hvor menighedsrådene ikke længere ønskede at have et kirkekor knyttet til kirkerne. Derfor kunne koret den 18. marts øve for første gang i de nye rammer ved Østrup præstegård. Fremadrettet kommer koret til at øve hver mandag. Desuden kommer koret til at deltage i otte søndagsgudstjenester om året samt give koncert to gange om året.

Korlederen er Karin Rochler, der til daglig er lærer på Otterup skole og Nordfyns musikskole.

 

En appelsin i turbanen
Som præst ved de tre kirker synes jeg, det er enormt heldigt – det er en appelsin i vores turban, at vi nu får et stort kirkekor hertil. Koret kommer til at betyde, at mange børn kommer til at kende mange af de salmer, der synges i kirken, og det er i sig selv et stort plus.

Koret vil bidrage med musik og dermed gøre, at gudstjenesterne bliver bedre. Jeg tror, at gudstjenesterne bliver mere levende, så alle dem, der kommer i kirken, vil få glæde af koret.

Derfor tror jeg også på, at koret vil resultere i, at endnu flere kommer til at gå i kirke. Vi har i forvejen – over de sidste fem år – oplevet en stigende kirkegang.

 

Gelænderlærkerne synger 1. gang ved gudstjenesten skærtorsdag i Gerskov kirke!!

 

Hvis du er interesseret i at være med i Gelænderlærkerne, eller hvis du bare gerne vil høre mere om koret, så kan du kontakte Karin Rochler på tlf. 61 28 51 62 eller krochl@nordfynskommune.dk.