3 Grønne Kirker

www.grønkirke.dk Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

 

På sidste side fortalte vi om Intro. Nu fortæller vi om vores 3 Grønne Kirker.

 


 

De tre grønne kirkers adresser er:

Gerskov kirke, Gerskov Bygade 7, 5450 Otterup

Skeby kirke, Ørritslevgade 50, 5450 Otterup

Østrup kirke, Klintebjergvej 73, 5450 Otterup

 

 

Folkekirken skal reducere sit CO2 med 70%

Leder ved Keld B. Hansen

I begyndelsen af januar kom samtlige danske biskopper med en udmelding om, at folkekirken – ligesom det øvrige samfund – skal have det som sit mål at reducere sit CO2 udslip med 70% frem mod 2030.

De 70% skal altid regnes i forhold til udslippet i 1990, og derfor betyder det reelt, at men skal reducere CO2 udslippet med cirka 50% i forhold til det nuværende.

Det ligner efter min mening en fornuftig udmelding af biskopperne, for på den måde er kirken med til at bakke op om det mål, der er sat for hele det øvrige samfund. Det viser, at kirken som alle andre institutioner i dette land, er parat til at påtage sig et ansvar.

 

3 grønne kirker

Østrup, Skeby og Gerskov kirker har gennem de sidste ti år være grønne kirker, og i Danmark er vi nu i alt cirka 240 grønne kirker. De grønne kirker har det til fælles, at vi har gennemført en række miljøtiltag for at gavne naturen og for at reducere vores CO2 aftryk.

I netværket af grønne kirker har vi gennem en årrække forsøgt at inspirere hinanden til at blive bedre på det grønne område, fx. inden for opvarmning, transport, genbrug, indkøb og forvaltning af kirkens jord.

Hos os forsøger vi at spare på varmen i kirkerne uden at det går ud over komforten. Vi planlægger også en omlægning af præstegårdsjordens 11 hektar, så jorden bliver til større gavn for naturen.

Vi overvejer også jævnligt, hvordan kirkens indkøb, transport og brug af maskiner kan blive mere miljøvenlig. Flere af disse initiativer har allerede været beskrevet i dette blad.

 

Vi skal blive bedre i fremtiden

Men det mål, som biskopperne og samfundet som helhed har sat sig i forhold til reduktion af CO2 udslippet betyder, at vore kirker skal have endnu mere fokus på det i fremtiden, samt at alle andre danske kirker skal blive bedre til CO2-reduktion.

Det bliver helt sikkert udfordrende at være en del af udviklingen i de kommende år. Det bliver garanteret også meget spændende.

 

 

Godt nyt til læsehestene – Bognyt ved Keld B. Hansen

Nu kan du læse om vore tre kirker: Østrup, Skeby og Gerskov kirke!!

Nationalmuseet startede i 1933 på det imponerende bogværk om Danmarks kirker. Efter 85 års rundrejse til de danske kirker begyndte man sidste år på en grundig beskrivelse af de nordfynske kirker.

Gennem længere tid har Nationalmuseets folk været på besøg i vores kirker for at fotografere og samle stof til deres beskrivelser.

Hvis du ønsker at læse med og se de flotte billeder, kan bøgerne bestilles hos museumsbutikken. dk. Bogen om Skeby og Gerskov kirker er tilgængelig på denne adresse:

http://danmarkskirker.natmus.dk/bogvaerket/seneste-udgivelser

Bogudsalg 3 grønne kirker

 

 

Østrup, Skeby og Gerskov grønne kirker i 10 år

 

I disse måneder er det 10 år siden, at Østrup, Skeby og Gerskov kirker blev grønne kirker, og forhistorien er sådan her:

 

I efteråret 2007 deltog jeg i et stort møde, hvor de fleste af kirkerne i Europa var med. Mødet foregik i Sibiu i Rumænien, og vi var i alt 2500 mennesker til stede. Bare det at se de andre deltagere var interessant, for de mange katolske kardinaler kom i deres røde ”kjoler” og med kalot på hovedet.

Og dem, der kom fra den ortodokse kirke i Østeuropa kom i lange sorte præstegevandter og med høj hat. Og så var der os fra folkekirken, der bare gik helt almindeligt klædt.

Ugle og tårnfalkekasse

 

Kirker forsvarer jorden

Mens vi var sammen, diskuterede vi blandt andet klima- og miljøspørgsmål, og der viste det sig, at alle kunne blive enige om, at kirkerne burde gøre en indsats for at  tale miljøets sag.

 

Nogen bliver overraskede ved at høre, at kirkerne vil blande sig i den slags og tænker, at nu bliver kirkerne politiske. Men sagen er den, at kirkerne ikke starter i det politiske, men i troen og i teologien, og dermed ses jorden, som vi bor på, som Guds skaberværk. Derfor regnes jorden som en værdifuld og en meget smuk gave, som vi bør tage imod med glæde og taknemmelighed.

 

Kirkerne kan dermed byde ind med kærlighed og respekt for den skabte verden, og de kan tage mennesker, der lider under klimaforandringer samt miljøet samt de kommende generationer i forsvar. Det er det, som er baggrunden for ”Grøn Kirke”.

 

Mejsekasse på kirkegården
Mejsekasse på kirkegården

 

Grønne kirker i Danmark

Da jeg kom hjem efter mødet i Sibiu i Rumænien var vi et par stykker, der tænkte, at vi burde give kirker i Danmark muligheden for at blive mere grønne. Derfor lavede vi en tjekliste på 48 punkter, hvor det gælder om, at hvis man kan opfylde mindst 25 af tjeklistens 48 punkter, kan man kalde sig for en grøn kirke.

 

Det er nu 10 år siden, at Østrup, Skeby og Gerskov kirker blev de første grønne kirker i Danmark. Siden dengang er 192 af Danmarks kirker blevet medlemmer af det grønne netværk, som Grøn Kirke også er. Overalt hvor man er blevet en grøn kirke, skruer kirkernes medarbejdere og menigheder ned for energiforbruget, sorterer affaldet bedre, holder gudstjenester i det fri med naturen som tema og tænker miljøet bredt ind i den kirkelige hverdag. På den måde bidrager almindelige mennesker til en grønnere fremtid.

 

10 år som grønne kirker - Henning graver med grøn kirke diplomet
10 år som grønne kirker

 

Graverne er engageret i Grøn Kirke

Menighedsrådet for vore tre kirker er for tiden ved at gennemgå 48-punkts tjeklisten endnu en gang for at se, om vi kan opfylde endnu flere punkter som grøn kirke.

 

Og graver, Henning Madsen, er sammen med gravermedhjælperne optaget af at føre punkterne ud i livet. Der bliver for eksempel hele tiden holdt øje med varmeforbruget i kirkerne for at se, hvordan vi kan spare på varmen uden at det går ud over komforten.

Mejsekasser og kasser til ugler og tårnfalke sættes op på kirkegårdene for at styrke fuglelivet, og lavendler og sommerfuglebuske plantes for at gavne insektlivet og tiltrække bier og sommerfugle.

 

Alterbuketten er meget dygtigt lavet af det, man til den pågældende årstid finder i naturen og som et alternativ til importerede blomster.

Graverne sørger for at undgå brug af gift på kirkegårdene, der komposteres, og forbruget af rengøringsmidler (svane-mærket) er minimalt.

Alterbuketten

 

Det, der siges og skrives

Som de grønne kirker, vi er, taler vi for, at naturen behandles med omtanke og respekt. Som en gave, der også skal deles med kommende generationer. Det er jo også det, den artikel du læser lige nu,  handler om. Dermed håber vi, at den gode ide kan brede sig: at vi alle har et ansvar for jorden, vi bor på, for naturen og for vores medmennesker, og at vi derfor må tage nogle initiativer for at passe på det alt sammen. Både sammen og hver for sig.

 

Hvad vil det sige at være en Grøn Kirke?

At være Grøn kirke udspringer af, at også kirkerne må handle ansvarligt i forhold til den verden Gud har skabt. Især med klimaforandringerne, der er menneskehedens største udfordring, bør også kirkerne tale om, at vores dyrebare jord er truet.

 

Begrebet “Grøn kirke” er et initiativ taget af Danske Kirkers Råds Klimagruppe.

De har præsenteret 48 tiltag, som skal hjælpe landets kirker til at blive mere “grønne”. For at kunne kalde sig Grøn kirke og blive registreret som sådan, skal man opfylde mindst 25 af de 48 tiltag, som falder i de nedenstående seks hovedkategorier:

 

1. Gudstjenesteliv
2. Information, undervisning og diakoni
3. Kirkens indkøb
4. Kirkens anvendelse af energi
5. Kirkens transport
6. Behandling af kirkens affald

 

Betingelserne for at kalde sig grøn kirke er:

1) At man kan tilslutte sig 25 af de i alt 48 tiltag, og
2) at man tilslutter sig mindst to tiltag inden for hver af de seks kategorier.

www.grønkirke.dk Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

3 Grønne Kirker

De første Grønne kirker i Danmark kom i marts 2008.

 

Østrup, Skeby og Gerskov kirker er 3 Grønne Kirker.

Menighedsrådene for Østrup, Skeby og Gerskov kirker vedtog den 6. marts 2008 en række miljøtiltag, der berettigede til, at vore kirker kunne anerkendes, som de første grønne kirker i Danmark.

 

Af større initiativer, vi har taget som grøn kirke, kan nævnes et nyt varmeanlæg, der i løbet af 2013 blev installeret i Østrup kirke. Herefter har vi kunnet spare 25% energi på opvarmning af kirken. Se kriterier vores 3 Grønne Kirker opfylder nederst.

 

I november 2015 var der 156 Grønne kirker i Danmark, og der kommer stadig flere til.

 

Jorden som en syg patient

Vores jord er skrøbelig, og derfor er vi nød til at gøre noget. I den anledning har Keld B. Hansen skrevet følgende:

 

Vores jord er blevet syg,
temperaturen stiger og stiger,
Jorden har fået feber.

Jorden har fået dyne på, og kan ikke komme af med varmen.

Jo flere drivhusgasser desto tykkere bliver dynen,
og desto varmere bliver der her på jorden.

 

Jordens klima er under forandring:

Isen smelter, havvandstanden stiger,
Storme tager til i styrke, skovbrande hærger,
vandforsyninger svigter, dyrearter uddør og koralrev dør.

 

Jorden er som en syg patient!

Når vi rammes af sygdom
Når vores temperatur stiger til 40 grader
Når vores blodsukker stiger
Når vores kolesteroltal stiger
Eller når vores blodtryk stiger,
foretager vi os noget.

 

Vi bliver hjemme fra arbejde,
Vi lægger os på sygelejet,
Vi søger læge,
Vi tager vores medicin,
Vi tager den med ro,
Vi tænker kun på helbredet,
Vi håber af al kraft,

Indtil vi får det bedre og kan rejse os igen.

 

Men hvad gør vi for jorden,
der var og er en perle i universet?
Hvad gør vi for vor syge patient,
hvis tilstand bliver værre dag for dag,
måned for måned,
år for år?

 

Hvordan bremser vi op og
yder jorden den hjælp,
den ro,
den omsorg,
den har brug for
for at blive rask?

 

Præst og Provst Keld B. Hansen

 

 

Green Church in Denmark

 

Peter Williams har lavet kortfilmen om Grøn Kirke i Danmark til Kirkernes Verdensråd som inspiration for kirker verden over.

 

Klik på billedet nedenunder og se videoen fra Østrup kirke, hvor præst Keld B. Hansen fortæller om de tre grønne kirker.

Green Church in Denmark https://www.grønkirke.dk
Green Church in Denmark Video

 

Der er nu mere end 156 grønne kirker i Danmark, og der er rigtig gode grunde til at blive en grøn kirke:

 

  • Glæde og respekt for hele Guds skaberværk

  • Klima-, miljø- og naturhensyn

  • Global retfærdighed

  • Penge og ressourcer at spare

 

Se mere information om Grøn Kirke på hjemmesiden www.grønkirke.dk.

 

Her ser du via kryds, hvilke miljøtiltag vi opfylder:

 

 

Gudstjenesteliv

1

x

At afholde en årlig gudstjeneste med skaberværket som tema

2

x

At afholde en friluftsgudstjeneste mindst en gang om året

3

x

At arrangere en årlig gudstjeneste med fokus på miljømæssig retfærdighed

x

At tænke miljø og retfærdighed med i gudstjenesten, der hvor det er naturligt

5

x

At optage kollekter til fordel for miljøprojekter i den tredje verden

Information, undervisning og diakoni

6

x

At udarbejde en handlingsplan for vores arbejde med grøn kirke

7

x

At integrere miljø og retfærdighed i kirkens undervisning

8

x

At formidle stof om miljø og retfærdighed i kirkebladet

9

At arrangere en temaaften om miljø og retfærdighed

10

x

At deltage i Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling

11

At arrangere loppemarked eller andre indsamlinger til fordel for den tredje verden

Kirkens indkøb

12

x

At søge at begrænse kirkens indkøb

13

x

Ikke ukritisk at smide gamle ting ud

14

x

At bruge fair trade-mærkede produkter, når disse findes

15

x

At vælge lokalt producerede madvarer, når disse findes

16

At vælge miljømærkede produkter, når disse findes

17

At vælge økologiske madvarer, når sådanne findes

18

x

At begrænse brugen af kemikalier i rengøringen og kun anvende miljømærkede rengøringsartikler (”Svanen” eller ”Blomsten”)

19

x

At gennemføre miljøvenlige eller økologiske forbedringer på kirkegården.

20

At anvende genopladelige batterier

21

At foretrække miljøcertificerede leverandører af varer og tjenester, når det er muligt

Kirkens anvendelse af energi

22

x

At få foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirkens bygninger (kirke, sognegård, præstebolig osv.)

23

x

At prioritere lavt energiforbrug og god brændstoføkonomi ved indkøb af fx fryser, vaskemaskine, pc og maskiner til kirkegården.

24

x

At købe miljøvenlig energiforsyning

25

x

At anvende sparepærer, hvor det er hensigtsmæssigt

26

x

At sænke temperaturen, når der ikke er folk i kirken, menighedshuset og kontoret

27

x

At slukke lyset i rum, som ikke er i brug

28

At gå fra olie eller elektricitet til mere energirigtig opvarmning, fx varmepumpe (jordvarme), solfanger eller træpiller.

29

x

At slukke for pc’en og andre kontormaskiner, når de ikke er i brug

30

At anvende elspareskinner, hvor det er en fordel

31

x

At fylde opvaskemaskinen, før den sættes i gang

32

x

At begrænse brugen af vand, for eksempel ved spareskyl på toilettet

33

At foretage træplantning på kirkens jord

Kirkens transport

34

x

At etablere cykelparkering ved kirken for kirkegængere og ansatte

35

x

At arrangere fælles transport ved menighedsudflugter

36

x

At bruge cyklen mere og bruge bilen mindre

37

x

Ved tjenesterejser at reducere brugen af bil og fly til fordel for bus og tog

38

At anskaffe en eller flere tjenestecykler til lokal transport for kirkens ansatte.

Behandling af kirkens affald (reduktion og håndtering)

39

x

At foretrække rigtigt service frem for engangsservice

40

x

At anvende genbrugskopipapir

41

x

At kopiere på begge sider af arket

42

x

At gennemføre affaldssortering

43

x

At kompostere småt organisk affald

44

x

At levere papir, glas og metal til genbrug

45

x

At levere plast til miljødeponering

46

x

At levere elektrisk og elektronisk affald til godkendt modtagelse (butik eller miljøstation) eller, hvor det er muligt, til en genbrugsordning

47

x

At levere kemikalierester samt toner- og printerpatroner til godkendt modtagelse

48

Ved siden af kirken at opstille indsamlingscontainer(e) fra lokale kirkelige genbrugsbutikker

Andre ideer

www.grønkirke.dk Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

På næste side kan du læse om Gerskov Kirke.