3 Grønne Kirker     www.grønkirke.dk Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

 

På sidste side fortalte vi om Intro. Nu fortæller vi om vores 3 Grønne Kirker.

 

 

Østrup, Skeby og Gerskov grønne kirker i 10 år

 

I disse måneder er det 10 år siden, at Østrup, Skeby og Gerskov kirker blev grønne kirker, og forhistorien er sådan her:

 

I efteråret 2007 deltog jeg i et stort møde, hvor de fleste af kirkerne i Europa var med. Mødet foregik i Sibiu i Rumænien, og vi var i alt 2500 mennesker til stede. Bare det at se de andre deltagere var interessant, for de mange katolske kardinaler kom i deres røde ”kjoler” og med kalot på hovedet.

Og dem, der kom fra den ortodokse kirke i Østeuropa kom i lange sorte præstegevandter og med høj hat. Og så var der os fra folkekirken, der bare gik helt almindeligt klædt.

 

Ugle og tårnfalkekasse

Ugle og tårnfalkekasse

 

Kirker forsvarer jorden

Mens vi var sammen, diskuterede vi blandt andet klima- og miljøspørgsmål, og der viste det sig, at alle kunne blive enige om, at kirkerne burde gøre en indsats for at  tale miljøets sag.

 

Nogen bliver overraskede ved at høre, at kirkerne vil blande sig i den slags og tænker, at nu bliver kirkerne politiske. Men sagen er den, at kirkerne ikke starter i det politiske, men i troen og i teologien, og dermed ses jorden, som vi bor på, som Guds skaberværk. Derfor regnes jorden som en værdifuld og en meget smuk gave, som vi bør tage imod med glæde og taknemmelighed.

 

Kirkerne kan dermed byde ind med kærlighed og respekt for den skabte verden, og de kan tage mennesker, der lider under klimaforandringer samt miljøet samt de kommende generationer i forsvar. Det er det, som er baggrunden for ”Grøn Kirke”.

 

Mejsekasse på kirkegården

Mejsekasse på kirkegården

 

 

Grønne kirker i Danmark

Da jeg kom hjem efter mødet i Sibiu i Rumænien var vi et par stykker, der tænkte, at vi burde give kirker i Danmark muligheden for at blive mere grønne. Derfor lavede vi en tjekliste på 48 punkter, hvor det gælder om, at hvis man kan opfylde mindst 25 af tjeklistens 48 punkter, kan man kalde sig for en grøn kirke.

 

Det er nu 10 år siden, at Østrup, Skeby og Gerskov kirker blev de første grønne kirker i Danmark. Siden dengang er 192 af Danmarks kirker blevet medlemmer af det grønne netværk, som Grøn Kirke også er. Overalt hvor man er blevet en grøn kirke, skruer kirkernes medarbejdere og menigheder ned for energiforbruget, sorterer affaldet bedre, holder gudstjenester i det fri med naturen som tema og tænker miljøet bredt ind i den kirkelige hverdag. På den måde bidrager almindelige mennesker til en grønnere fremtid.

10 år som grønne kirker - Henning graver med grøn kirke diplomet

10 år som grønne kirker – Henning graver med grøn kirke diplomet

Graverne er engageret i Grøn Kirke

Menighedsrådet for vore tre kirker er for tiden ved at gennemgå 48-punkts tjeklisten endnu en gang for at se, om vi kan opfylde endnu flere punkter som grøn kirke.

 

Og graver, Henning Madsen, er sammen med gravermedhjælperne optaget af at føre punkterne ud i livet. Der bliver for eksempel hele tiden holdt øje med varmeforbruget i kirkerne for at se, hvordan vi kan spare på varmen uden at det går ud over komforten.

 

Mejsekasser og kasser til ugler og tårnfalke sættes op på kirkegårdene for at styrke fuglelivet, og lavendler og sommerfuglebuske plantes for at gavne insektlivet og tiltrække bier og sommerfugle.

 

Alterbuketten er meget dygtigt lavet af det, man til den pågældende årstid finder i naturen og som et alternativ til importerede blomster.

Graverne sørger for at undgå brug af gift på kirkegårdene, der komposteres, og forbruget af rengøringsmidler (svane-mærket) er minimalt.

 

Alterbuketten

Alterbuketten

 

 

Det, der siges og skrives

Som de grønne kirker, vi er, taler vi for, at naturen behandles med omtanke og respekt. Som en gave, der også skal deles med kommende generationer. Det er jo også det, den artikel du læser lige nu,  handler om. Dermed håber vi, at den gode ide kan brede sig: at vi alle har et ansvar for jorden, vi bor på, for naturen og for vores medmennesker, og at vi derfor må tage nogle initiativer for at passe på det alt sammen. Både sammen og hver for sig.

 

 

Hvad vil det sige at være en Grøn Kirke?

At være Grøn kirke udspringer af, at også kirkerne må handle ansvarligt i forhold til den verden Gud har skabt. Især med klimaforandringerne, der er menneskehedens største udfordring, bør også kirkerne tale om, at vores dyrebare jord er truet.

 

Begrebet “Grøn kirke” er et initiativ taget af Danske Kirkers Råds Klimagruppe.

De har præsenteret 48 tiltag, som skal hjælpe landets kirker til at blive mere “grønne”. For at kunne kalde sig Grøn kirke og blive registreret som sådan, skal man opfylde mindst 25 af de 48 tiltag, som falder i de nedenstående seks hovedkategorier:

 

1. Gudstjenesteliv
2. Information, undervisning og diakoni
3. Kirkens indkøb
4. Kirkens anvendelse af energi
5. Kirkens transport
6. Behandling af kirkens affald

 

Betingelserne for at kalde sig grøn kirke er:

1) At man kan tilslutte sig 25 af de i alt 48 tiltag, og
2) at man tilslutter sig mindst to tiltag inden for hver af de seks kategorier.

 

 

www.grønkirke.dk Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

3 Grønne Kirker www.grønkirke.dk https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

 

3 Grønne Kirker

De første Grønne kirker i Danmark kom i marts 2008.

 

Østrup, Skeby og Gerskov kirker er 3 Grønne Kirker.

Menighedsrådene for Østrup, Skeby og Gerskov kirker vedtog den 6. marts 2008 en række miljøtiltag, der berettigede til, at vore kirker kunne anerkendes, som de første grønne kirker i Danmark.

 

Af større initiativer, vi har taget som grøn kirke, kan nævnes et nyt varmeanlæg, der i løbet af 2013 blev installeret i Østrup kirke. Herefter har vi kunnet spare 25% energi på opvarmning af kirken. Se kriterier vores 3 Grønne Kirker opfylder nederst i Tabellen.

 

I november 2015 var der 156 Grønne kirker i Danmark, og der kommer stadig flere til.

 

Jorden som en syg patient

Vores jord er skrøbelig, og derfor er vi nød til at gøre noget. I den anledning har Keld B. Hansen skrevet følgende:

 

 

Vores jord er blevet syg,
temperaturen stiger og stiger,
Jorden har fået feber.

Jorden har fået dyne på, og kan ikke komme af med varmen.

Jo flere drivhusgasser desto tykkere bliver dynen,
og desto varmere bliver der her på jorden.

 

 

Jordens klima er under forandring:

Isen smelter, havvandstanden stiger,
Storme tager til i styrke, skovbrande hærger,
vandforsyninger svigter, dyrearter uddør og koralrev dør.

 

 

Jorden er som en syg patient!

Når vi rammes af sygdom
Når vores temperatur stiger til 40 grader
Når vores blodsukker stiger
Når vores kolesteroltal stiger
Eller når vores blodtryk stiger,
foretager vi os noget.

 

 

Vi bliver hjemme fra arbejde,
Vi lægger os på sygelejet,
Vi søger læge,
Vi tager vores medicin,
Vi tager den med ro,
Vi tænker kun på helbredet,
Vi håber af al kraft,

Indtil vi får det bedre og kan rejse os igen.

 

 

Men hvad gør vi for jorden,
der var og er en perle i universet?
Hvad gør vi for vor syge patient,
hvis tilstand bliver værre dag for dag,
måned for måned,
år for år?

 

 

Hvordan bremser vi op og
yder jorden den hjælp,
den ro,
den omsorg,
den har brug for
for at blive rask?

 

Præst og Provst Keld B. Hansen

 

 

3 Grønne Kirker Keld B. Hansen Grøn Kirke

3 Grønne Kirker Keld B. Hansen Grøn Kirke https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

 

Green Church in Denmark

 

Peter Williams har lavet kortfilmen om Grøn Kirke i Danmark til Kirkernes Verdensråd som inspiration for kirker verden over.

 

Klik på billedet nedenunder og se videoen fra Østrup kirke, hvor præst Keld B. Hansen fortæller om de tre grønne kirker.

 

Green Church in Denmark https://www.grønkirke.dk

3 Grønne Kirker Green Church in Denmark Video https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

 

Der er nu mere end 156 grønne kirker i Danmark, og der er rigtig gode grunde til at blive en grøn kirke:

 

  • Glæde og respekt for hele Guds skaberværk
  • Klima-, miljø- og naturhensyn
  • Global retfærdighed
  • Penge og ressourcer at spare

 

Se mere information om Grøn Kirke på hjemmesiden www.grønkirke.dk.

 

 

Her ser du, hvilke 34 miljøtiltag vi opfylder:

 Ja  Nej 
Gudstjenesteliv
1 x At afholde en årlig gudstjeneste med skaberværket som tema
2 x At afholde en friluftsgudstjeneste mindst en gang om året
3 x At arrangere en årlig gudstjeneste med fokus på miljømæssig retfærdighed
4 x At tænke miljø og retfærdighed med i gudstjenesten, der hvor det er naturligt
5
x
At optage kollekter til fordel for miljøprojekter i den tredje verden
Information, undervisning og diakoni
6 x At udarbejde en handlingsplan for vores arbejde med grøn kirke
7 x At integrere miljø og retfærdighed i kirkens undervisning
8 x At formidle stof om miljø og retfærdighed i kirkebladet
9 At arrangere en temaaften om miljø og retfærdighed
10 x At deltage i Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling
11 At arrangere loppemarked eller andre indsamlinger til fordel for den tredje verden
Kirkens indkøb
12 x At søge at begrænse kirkens indkøb
13 x Ikke ukritisk at smide gamle ting ud
14 x At bruge fair trade-mærkede produkter, når disse findes
15 x At vælge lokalt producerede madvarer, når disse findes
16 At vælge miljømærkede produkter, når disse findes
17 At vælge økologiske madvarer, når sådanne findes
18 x At begrænse brugen af kemikalier i rengøringen og kun anvende miljømærkede rengøringsartikler (”Svanen” eller ”Blomsten”)
19 x At gennemføre miljøvenlige eller økologiske forbedringer på kirkegården.
20 At anvende genopladelige batterier
21 At foretrække miljøcertificerede leverandører af varer og tjenester, når det er muligt
Kirkens anvendelse af energi
22 x At få foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirkens bygninger (kirke, sognegård, præstebolig osv.)
23 x At prioritere lavt energiforbrug og god brændstoføkonomi ved indkøb af fx fryser, vaskemaskine, pc og maskiner til kirkegården.
24
x
At købe miljøvenlig energiforsyning
25 x At anvende sparepærer, hvor det er hensigtsmæssigt
26 x At sænke temperaturen, når der ikke er folk i kirken, menighedshuset og kontoret
27 x At slukke lyset i rum, som ikke er i brug
28 At gå fra olie eller elektricitet til mere energirigtig opvarmning, fx varmepumpe (jordvarme), solfanger eller træpiller.
29 x At slukke for pc’en og andre kontormaskiner, når de ikke er i brug
30 At anvende elspareskinner, hvor det er en fordel
31 x At fylde opvaskemaskinen, før den sættes i gang
32 x At begrænse brugen af vand, for eksempel ved spareskyl på toilettet
33 At foretage træplantning på kirkens jord
Kirkens transport
34 x At etablere cykelparkering ved kirken for kirkegængere og ansatte
35 x At arrangere fælles transport ved menighedsudflugter
36 x At bruge cyklen mere og bruge bilen mindre
37
x
Ved tjenesterejser at reducere brugen af bil og fly til fordel for bus og tog
38 At anskaffe en eller flere tjenestecykler til lokal transport for kirkens ansatte.
Behandling af kirkens affald (reduktion og håndtering)
39 x At foretrække rigtigt service frem for engangsservice
40 x At anvende genbrugskopipapir
41
x
At kopiere på begge sider af arket
42
x
At gennemføre affaldssortering
43 x At kompostere småt organisk affald
44 x At levere papir, glas og metal til genbrug
45 x At levere plast til miljødeponering
46 x At levere elektrisk og elektronisk affald til godkendt modtagelse (butik eller miljøstation) eller, hvor det er muligt, til en genbrugsordning
47 x At levere kemikalierester samt toner- og printerpatroner til godkendt modtagelse
48 Ved siden af kirken at opstille indsamlingscontainer(e) fra lokale kirkelige genbrugsbutikker
Andre ideer

 

 

www.grønkirke.dk Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

3 Grønne Kirker www.grønkirke.dk https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

 

På næste side kan du læse om Gerskov Kirke.