Livssamtaler

Vi har fortalt om Livsfortællinger og Livsværk. Nu kan du læse om Livssamtaler.

 

Et eksempel: 12. februar kl. 19-20.30 Livssamtaler Østrup Præstegård

 

Hvis du har lyst, er du velkommen til at være med til ”livssamtaler”, 12. februar kl. 19-20.30 Livssamtaler Østrup Præstegård. Vi taler om livet og om troen og præsten er med som inspirator og ordstyrer. Vi mødes hver 2. eller 3. uge, og mødedatoerne aftales fra gang til gang.

Sted: Østrup præstegård

 

12. februar kl. 19-20.30 Livssamtaler Østrup Præstegård

 

Katekumenatet, som det hed først, nu Livssamtaler eller Kristendom for voksne, startede den 22. februar 2016.

 

Katekumenatet Kristendom for voksne https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/
Katekumenatet Kristendom for voksne https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

 

Det foregår hver mandag (minus uge 7) i Østrup præstegård, Præstevejen 8, Østrup. Det kræver ingen andre forudsætninger for deltagelse, end at man har lyst til at gå på opdagelse i den kristne tro sammen med andre.

 

Katekumenatet (af græsk “katechein” – at undervise) er en form for voksen kristendomsundervisning, hvor man hjælper hinanden med at sætte ord på, hvad kristendom er, og hvordan troen har betydning i den enkeltes liv. Det sker bl.a. gennem møderne, hvor man taler om centrale kristne temaer og livsemner.

 

Fællesskabet henvender sig til dig som …

  • gerne vil vide mere om den kristne tro

  • er døbt eller konfirmeret, men ikke kommer i kirken

  • vil døbes eller konfirmeres

  • vil have troen ”opfrisket” eller ”begynde forfra”

 

Det er gratis at deltage.

 

Tilmeld dig hos præsten Keld B. Hansen, kha@km.dk, tlf.23474144. Her kan du også få yderligere oplysninger.

 

“Fodspor i sandet”

En lille fortælling ved Keld B. Hansen

Jeg har opsamlet en lille fortælling, som jeg synes er rigtig fin, og som jeg tænker du, kære læser, måske kan bruge.

Fortællingen kommer her:
I nat havde jeg en drøm. Jeg drømte at jeg vandrede langs stranden sammen med Herren, og tværs over himlen glimtede scener fra mit liv. I disse scener bemærkede jeg to par fodspor i sandet. Det ene tilhørte mig, og det andet Herren.

Da den sidste scene af mit liv glimtede forbi os, kiggede jeg tilbage på fodsporene i sandet. Jeg bemærkede også, at det var i de mest ulykkelige stunder i mit liv, der kun var ét par fodspor i sandet. Dette bekymrede mig virkelig, og jeg spurgte Herren:

“Herre, du sagde, at dengang jeg besluttede at følge dig, ville du vandre med mig hele vejen, men jeg har bemærket, at gennem de mest problemfyldte perioder af mit liv, er der kun ét par fodspor i sandet. Jeg forstår ikke hvorfor du forlod mig, da jeg behøvede dig mest.”

Herren svarede; “Mit dyrebare barn, jeg elsker dig, og vil aldrig forlade dig. Heller ikke i dine perioder af lidelser og prøvelser forlod jeg dig. Da du så ét par fodspor, var det fordi jeg bar dig.”

På næste side kan du læse om Lytterunde.