Livssamtaler

Livssamtaler https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/
 
 

Vi har fortalt om Livsfortællinger og Livsværk. Nu kan du læse om Livssamtaler.

 

Et eksempel: 12. februar kl. 19-20.30 Livssamtaler Østrup Præstegård

 

Hvis du har lyst, er du velkommen til at være med til ”livssamtaler”, 12. februar kl. 19-20.30 Livssamtaler Østrup Præstegård. Vi taler om livet og om troen og præsten er med som inspirator og ordstyrer. Vi mødes hver 2. eller 3. uge, og mødedatoerne aftales fra gang til gang.

Sted: Østrup præstegård

 

12. februar kl. 19-20.30 Livssamtaler Østrup Præstegård

 
 

Katekumenatet, som det hed først, nu Livssamtaler eller Kristendom for voksne, startede den 22. februar 2016.

 

Katekumenatet Kristendom for voksne https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/
Katekumenatet Kristendom for voksne https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

 

Det foregår hver mandag (minus uge 7) i Østrup præstegård, Præstevejen 8, Østrup. Det kræver ingen andre forudsætninger for deltagelse, end at man har lyst til at gå på opdagelse i den kristne tro sammen med andre.

 

Katekumenatet (af græsk “katechein” – at undervise) er en form for voksen kristendomsundervisning, hvor man hjælper hinanden med at sætte ord på, hvad kristendom er, og hvordan troen har betydning i den enkeltes liv. Det sker bl.a. gennem møderne, hvor man taler om centrale kristne temaer og livsemner.

 

Fællesskabet henvender sig til dig som …

  • gerne vil vide mere om den kristne tro

  • er døbt eller konfirmeret, men ikke kommer i kirken

  • vil døbes eller konfirmeres

  • vil have troen ”opfrisket” eller ”begynde forfra”

 

Det er gratis at deltage.

 

Tilmeld dig hos præsten Keld B. Hansen, kha@km.dk, tlf.23474144. Her kan du også få yderligere oplysninger.

 
 

På næste side kan du læse om Lytterunde.