Aktiviteter i lokalområdet www.skovløkken.dk

 

Vi har fortalt om Rejseholdet på sidste side. Nu fortæller vi om Aktiviteter i lokalområdet www.skovløkken.dk.

 

Du finder information om Lokalområdet her.

www.skovløkken.dk.

Borgermøder ved Lokalrådet.

Og denne side Aktiviteter i lokalområdet www.skovløkken.dk.

 

Ny gavlkunst på Skovløkkeskolen

 

Kunstværket ”Klokken”

 

Kunstner

Lisbeth

Eugenie

Christensen

 

 

Klokken er ti på den sidste dag inden skolernes sommerferie. Alle børnene fra Skovløkkeskolen har taget opstilling foran det store nye gavlmaleri, der er fremstillet af kunstneren, Lisbeth Eugenie Christensen.

Indtil få dage forinden er Lisbeth gået omkring i sin efterhånden farverige malerkittel og har tilført kunstværket de sidste skygger, og på denne sidste skoledag skal vægmaleriet indvies.

Men vi begynder med isen. Alle børn skal have en is, så daglig leder af Skovløkkeskolen, Erik Brønserud, deler is ud til alle. Da vi er nået så langt, holder først Erik Brønserud og derefter skoleleder Mads Dahl Arvidsen tale om kunstværket.  De to får blandt andet sagt, at maleriet giver lyst til at standse op ude på vejen for at se nærmere på billedet.

Efter talerne enes både de to talere og alle børnene om, at billedet bare er ”hammerflot”, og derefter råber alle tre gange ”HURRA”!!!

Kunstneren, Lisbeth Eugenie Christensen, har i foråret brugt meget tid på maleriet, og mens hun har arbejdet, er hun kommet til at tale med mange af skolebørnene. I sin tale ved indvielsen får hun nævnt nogle af de sjove kommentarer, der også er fulgt med.

Hun får fortalt om en lille dreng, der en af de første dage kom og sagde: ”Min far synes den grønne farve er grim!” Nå, nå, havde hun tænkt, og så kom der en pige og kommenterede: ”Skal den farve ikke være mere mørk” – og det mest irriterende var, fortsætter kunstneren, at pigen faktisk havde ret.

Der var også en pige, der kom og spurgte: ”Skal du ikke snart på arbejde”, og så måtte Lisbeth klatre ned fra sin stige med maling og pensel og sige, at det hun laver faktisk godt kan kaldes for arbejde.

Men for det meste, fortsætter hun, har alle været meget positive og optaget af, hvad billedet handler om.

 

 

Hvad der er tænkt med billedet

I forbindelse med ny kunst opstår der tit en diskussion i forhold til om man skal kunne se, hvad det forestiller. Lisbeth Eugenie Christensen vil gerne antyde, hvad billedet handler om, men det er også vigtigt, siger hun, at enhver, både børn og voksne, bruger fantasien, når de ser på billedet.

Lisbet har tænkt sit billede ud fra H.C. Andersens eventyr ”Klokken”. I ”Klokken” kan man læse om et lille samfund, der ligesom Skovløkkeskolen ligger ved en skov. I det lille samfund hører man en klokke inde i skoven, og man bliver så nysgerrige efter at finde ud af, hvor klokken er, at man giver sig til at lede efter klokken i skoven.

Lisbeth tænker, at børnenes tid på skolen er som en rejse, hvor man må undre sig og bruge sin fantasi i forsøget på at få opklaret nogle af de gåder, der findes i livet. Det er en rejse, der minder om den rejse, menneskene i eventyret foretog, da de ledte efter klokken. Med sit billede ønsker hun på den måde at  illustrere det, som hun mener er skolens vigtigste opgave: at understøtte ”barnets lyst og nysgerrighed efter ny viden.”

Hvis du ser efter, kan du se, at der er figurer på gavlmaleriet, der minder om en klokke. Går man tættere på, kan man få øje på mange andre figurer. Ansigter for eksempel.

Prøv selv!

 

 

Om kunstneren, Lisbeth Eugenie Christensen:

 

Bor i Tommerup

Har lavet en del billedbøger for børn og undervisningsmateriale.

Inden for de seneste ti år har hun beskæftiget sig med at tegne og male, og hun har efterhånden udstillet på mange udstillinger rundt omkring i Danmark.

Lisbeth har tidligere fremstillet tre udendørs vægmalerier: Et i Brande og to i Assens kommune.

Lisbeth har i dette forår fremstillet sit fjerde udendørs vægmaleri: gavlmaleriet på Skovløkkeskolen, som er betalt af en privat sponsor fra Brande samt af Statens kunstfond.

 

 

Om gavlmaleriet:

 

Fremstillet i foråret 2019

Sanne Timmermann, der er mor til to, der har gået på Skovløkkeskolen, kender kunstneren og har arbejdet for, at gavlmaleriet skulle komme til vores lokale skole.

Maleriet er 6,30 meter bredt. 2,20 meter i højden ved siderne og 3,30 i højden midtpå.

Maleriet er sponsoreret af Statens Kunstfond og Stubkjær Invest A/S. Uden dem intet gavlmaleri.

Hvis det lykkes at fundraise flere midler, så kommer Lisbeth Eugenie Christensen også til at lave et gavlmaleri på hver af de to andre afdelinger af Sletten skole.

 

 

 

 

Aktiviteter i lokalområdet www.skovløkken.dk

 

På næste side kan du læse om Skrøner, Anekdoter og gode historier fra sognet.