12. april 2023 – 75 børn fra Skovløkkeskolen planter træer

12.04.23 Praestegaardskov

 

12. april 2023 – 75 børn fra Skovløkkeskolen planter træer.

 

Her er først en film om vores skovprojekt på Østrup præstegårdsjord. Filmen viser bl.a. elever fra skovløkkeskolen, der den 12. april 2023 kom og plantede træer.

Fotografen er Ard Jongsma, og filmen kan ses her. Dernæst er der gallri med masser af billeder fra den 12.04.23.

 

Skovprojektet Østrup Præstegård.

 

https://vimeo.com/863761718/e080aefd9f?share=copy

 

Sådan blev der plantet skov og sået græs.

I de første dage i marts 2023 blev der så plantet skov i 5,5 hektar. Det blev til i alt cirka 30.000 træer. Skoven består af danske hjemmehørende arter. Den er en blanding af eg, birk, rødel, hassel, fuglekirsebær, lind, ask, alm. tjørn og rødgran. Omkring skoven er skovbrynet (en kant på 10 meter), der består af 20% buske, hunderose, blærespirea, benved, dunet gedeblad, hyld, slåen, syren, lidt vildæble og lidt rødtjørn. Senere blev der sået græs i de resterende 5,5 hektar.

 

Den 12. april 2023 kom 75 skolebørn fra Skovløkkeskolen og plantede de sidste træer. Træerne blev plantet i det område, der er lagt ud som græs. Dér er i alt 8 indhegnede felter á 10 gange 10 meter, hvor der nu er plantet træer. Når træerne en gang har vokset sig store, fjernes indhegningerne, og da vil græslandet blive et ”savanneagtigt” område med græs og spredte områder med træer.

 

Læs mere på undersiden Skovprojekt Østrup Præstegård.

 

Keld Balmer Hansen

Sognepræst i Østrup sogn, Bogense provsti.