Livsfortællinger og Livsværk

Livsfortælleringer og Livsværk Videoer på Youtube Eigil Marius Poulsen Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=ssbYEOAJvB4

 

Vi har fortalt om Konfirmander. Nu kan du læse om Livsfortællinger og Livsværk.

 

Livsfortællinger og Livsværk er at lokale mennesker fortæller om livet til provst Keld B. Hansen og Peter Yndgaard optager videos.

 

Aldeles livsbekræftende og interessant;)

 

Du finder konkrete Livfortællinger på Peter Yndgaards videokanal (er opvokset i Hessum by).

 

Videos af Peter Yndgaard https://www.youtube.com/channel/UCuUQDzjUIHLuWW0XSKROTnA

 

Livsfortællinger er helt almindelige menneskers fortælling om deres liv, optaget på video hjemme hos dem selv eller et andet sted står for videooptagelsen og den efterfølgende bearbejdning, mens Keld står for at ‘interviewe’ personen.

 

Efter optagelse og ‘godkendelse’ af videoen

lægges videoen ud på YouTube på internettet, hvormed livsfortællingen er tilgængelig for hele verden.

Ideen med livsfortællinger er at synliggøre det enkelte menneskes livsfortælling, og det har som formål at skabe glæde, respekt og anerkendelsegavn for personen selv samt familie, venner og efterkommere.

Hvis man har lyst til at få videooptaget sin livsfortælling, kan man kontakte Peter på email,

 

peter.yndgaard@gmail.com   tlf. 30247555.

 

Man kan få optaget sin livsfortælling uanset hvor gammel eller ung, man er. Og det koster selvfølgelig ikke noget.

 

Se de mange videos på Peters videokanal.

 

 

Skeby GF – en klub for ALLE

 

Skeby Gymnastikforening (Skeby GF) er vores lokale forening for gymnastik, basketball, fodbold og badminton.

 

Foreningen startede i 1922 med gymnastik i Skeby forsamlingshus (deraf navnet), men holder nu primært til ved Skovløkkeskolen, hvor den har egne tidssvarende og lækre lokaler, gymnastiksal og boldbaner.

 

Skeby GF Bestyrelse
Skeby GF Bestyrelse

 

På billedet ses:

Dorthe Skriver Lorentzen, Lone Knudsen, Søren Jensen, Pia Holmelund Pedersen og Lene Duus

 

Aktiviteterne

Vi er i lokalområdet både heldige og priviligerede, fordi vi har en gymnastikforening, der er fuld af liv og initiativkraft. Det følgende burde i hvert fald give et indtryk af en spillevende forening:

 

Gymnastikafdelingen havde sidste år 130 medlemmer fordelt på fire børnehold og fire voksenhold. Dertil kommer et handicaphold med børn og unge fra hele Nordfyn. Det er Dorthe Skriver Lorentzen, der er formand for gymnastikafdelingen med ansvar for trænere og tidsplaner m.m.

Der findes to basketballhold – et for de 8 – 12-årige og et for de unge fra 13 år og opefter. Holdene ledes blandt andet af Søren Jensen og holder til i Otterup hallen.

 

Fodboldafdelingen havde sidste år 146 medlemmer og 24 trænere / medhjælpere. I alt har man 7 børnehold, 4 voksenhold og et handicaphold.

 

Bestyrelsen

I spidsen for det alt sammen står bestyrelsen på i alt 9 medlemmer. Af dem jeg møder fra bestyrelsen er Pia, der er formand for foreningen. Lone er næstformand og ansvarlig for kommunikationen. Lene er kasserer, Søren er repræsentant for basketball, og Dorthe leder som nævnt gymnastikken. De resterende bestyrelsesmedlemmer er Mette, Johnny, Sandra og Morten.

 

Vi har en rigtig god bestyrelse, forklarer de. Vi griner og hygger og har det sjovt. Og så får vi også en masse arbejde fra hånden. Pia, der er formand, er altid fuld af gode ideer, en ildsjæl og en igangsætter, og det er det, der skal til, hvis vores forening skal være levende.

 

Arena Skovløkke - 2018
Arena Skovløkke – 2018

 

Banko og multibane

En ny ide er, at man i samarbejde med Østrup forsamlingshus arrangerer banko en gang om måneden. Det er noget, der samler folk, og samtidig giver det penge til både foreningen og til forsamlingshuset. En anden ide er ideen om en Multibane – den kan du læse mere om nedenfor.

 

SGF’ motto

Vores motto er, forklarer de fremmødte fra bestyrelsen, at Skeby GF er en klub for ALLE. Vi er ikke kun for eliten. Vi er også for bredden, så alle skal kunne spille med her, og hvis man ellers deltager i træningen, skal man ikke bare sidde på bænken, når der er kamp.

 

Det sociale har stor betydning hos os og det at få bevægelse er det vigtigste. Det lyder måske lidt gammeldags, men mange føler sig tiltrukket af vores forening, fordi de oplever, at vi er åbne og rummelige. Vi har for eksempel kontakt til mange tilflyttere.

 

Og hvis vi skal sige noget her til sidst, fortæller de mig, så skriv, at hvis man har lyst til at være med her, og hvis man har lyst til at være en del af frivilligheden, så skal man bare kontakte os i Skeby GF.

 

Du kan læse mere på www.skeby.dk.

 

MULTIBANE ved skolen tæt på at være en realitet.

I mange år har en multibane stået øverst på Skeby GF’s ønskeseddel – et stort ønske om, at udendørsaktiviteter kan fortsætte året rundt, og ikke lukke ned i vinterhalvåret, som de har gjort indtil nu.

 

Det hele startede som en ide, som blev til en kaffeklub, som blev til et udvalg. Et godt samarbejde mellem Lokalrådet, Skovløkken og Skeby GF har banet vejen – og Arena Skovløkke er nu meget tæt på at være en realitet, og det er en stor drøm, der går i opfyldelse.

 

Vi har mødt stor velvilje og forståelse fra Nordfyns Kommune, både i form af rådgivning til funding, men også med et fantastisk bidrag på 700.000 kr. Derudover er vi meget tæt på at få yderligere 200.000 kr. fra LOA.

 

Vi mangler yderligere 200.000 kr. + hjælp fra lokalområdet for at være i mål. I samarbejde med KOMPAN A/S forsøger vi at rejse de sidste penge, men alle bidrag er meget velkomne. Derfor er det muligt at bidrage med et sponsorat til Arena Skovløkke. Læs mere på www.skeby.dk, hvor du også har mulighed for at give et bidrag.

Den kommende Arena Skovløkke er ikke bare fodbold – den er basketball, cross fitness og aktiviteter for skolen, klubben og alle familier i lokalområdet. Den er hele lokalområdets – og alle er velkommne til at bruge den.

 

Venlig hilsen

 

‌Lone Knudsen og Johnny Ø. Larsen

 

På næste side kan du læse om Livssamtaler.