Rejseholdet

Østrup Kirke Vejkirke 3 Grønne Kirker

 

 

Vi har fortalt om En påskelegende på sidste side. Nu fortæller vi om Rejseholdet.

 

Rejseholdet 10 år

 

Jubilæumsartikel ved Keld B. Hansen

 

Overskriften taler om Rejseholdet, men det er ikke politiets Rejsehold, der er tale om. Derimod er der tale om en gruppe på 22 frivillige fordelt på fem grupper, der  på skift hjælper til, når der er  gudstjeneste i Østrup, Skeby og Gerskov kirke.

 

 

I august i år 2019 er det nøjagtig ti år siden Rejseholdet blev dannet. Jeg inviterede dengang folk med på Rejseholdet, for at de kunne være med til at gøre gudstjenesterne om søndagen mere levende, vedkommende og menneskelige.

 

 

Lidt mere en vi-oplevelse

Rejseholdets mange frivillige har de sidste ti år på skift deltaget aktivt i hver eneste gudstjeneste, og det har haft stor betydning for oplevelsen af gudstjenesten. For når man for eksempel bliver budt velkommen af frivillige, hører dem læse og ser dem hælde dåbsvand op ved en barnedåb, så følger man som regel mere med i, hvad der foregår, og man spidser ører og lytter på en anden måde. Man får mere indtrykket af, at gudstjenesten er noget, vi er sammen om.

Det giver folk også tit udtryk for. Det kan for eksempel være folk, der er inviteret til dåb, og som normalt ikke kommer i vore kirker. Mange af dem siger, at vores måde at gøre tingene på virker spændende og levende.

Samtidig oplever vi, at der generelt kommer flere mennesker i kirke om søndagen, så noget kunne tyde på, at Rejseholdet er en rigtig god ide.

 

Det gør Rejseholdet:

Rejseholdets medlemmer uddeler salmebøger til dem, der kommer i kirke, for det er vigtigt, at dem, der kommer, føler sig velkomne.

Ved dåb hælder en af Rejseholdets medlemmer vand i dåbsfadet.

Ved et møde med præsten midt på ugen er medlemmer af Rejseholdet med til at vælge hvilke salmer, der skal synges ved gudstjenesten.

Hver gang, der er gudstjeneste, læser medlemmer af Rejseholdet to tekster fra bibelen højt for menigheden.

Sommetider hjælper man med at stille kaffe frem efter gudstjenesten.

 

 

Det synes man på Rejseholdet

De frivillige på Rejseholdet synes som regel, at det er rigtig spændende at være med på holdet. Blandt andet fordi man er aktiv, og fordi man lærer noget ved at være med.

På mødet, vi holder i ugens løb, og hvor vi vælger salmer til søndagen, diskuterer vi ofte både søndagens tekster og salmer. Jeg har eksempler på, at rejseholdsdeltagerne bliver så optaget af prædiketeksten, at de før søndagen diskuterer den med familien, og at de, når de går i kirke, møder op med en spændt forventning til prædikenen. Erfaringen viser, at Rejseholdets medlemmer bliver mere interesserede i gudstjenesten. Mange af Rejseholdets medlemmer siger, at ”gudstjenesten siger os meget mere nu”.

 

 

10-året fejres søndag den 25. august

Den 25. august er du velkommen til at deltage i fejringen af 10-året for Rejseholdet. Gudstjenesten begynder kl. 10.30, og den foregår i Østrup kirke.

Det er en fejring af, at kirkerne er lokale steder, hvor folk kan føle sig velkomne, og hvor frivillige har en opgave. Den måde at holde gudstjeneste på er et resultat af det motto, der findes på kirkebladets forside, hvor det hedder, at ”vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke”.

Som prikken over i´et deltager vores nye kirkekor ”Gelænderlærkerne” ved fejringen. Koret består af 15 – 20 børn og unge, der synger med på alle salmerne.

Håber vi ses til jubilæet den 25. 🙂

 

 

Rejseholdet er betegnelsen for cirka 20 frivillige, der er opdelt i grupper, og som hjælper til ved søndags-gudstjenesterne.

Selve betegnelsen, Rejseholdet, kommer af at de frivillige bevæger sig rundt mellem Østrup, Skeby og Gerskov kirker.

Rejseholdet er inddelt i fem grupper, og den gruppe, der skal være på om søndagen, mødes forinden med præsten for at gennemgå søndagens tema samt tekster og for at vælge salmer til søndagen.

Når søndagen kommer, står medlemmer af Rejseholdet for at tage godt imod dem, der kommer i kirke. Dvs. at man ved ankomsten til gudstjenesten får en personlig modtagelse og en salmebog i hånden.

I løbet af gudstjenesten læser folk fra Rejseholdet tekster op, og efter gudstjenesten hjælper de samme folk til med kaffen, der nydes i våbenhuset.

 

Rejseholdet har eksisteret siden 2009, og det er en stor succes.

Blandt andet, fordi folk fra Rejseholdet sætter et fint præg på gudstjenesten. Samtidig er medlemmerne af Rejseholdet som regel meget glade for at være med. Det giver dem en dybere indlevelse i gudstjenesten.

 

På næste side kan du læse om Aktiviteter i lokalområdet www.skovløkken.dk.