Rejseholdet

Østrup Kirke Vejkirke 3 Grønne Kirker

 

Vi har fortalt om En påskelegende på sidste side. Nu fortæller vi om Rejseholdet.

 

Rejseholdet er betegnelsen for cirka 20 frivillige, der er opdelt i grupper, og som hjælper til ved søndags-gudstjenesterne.

Selve betegnelsen, Rejseholdet, kommer af at de frivillige bevæger sig rundt mellem Østrup, Skeby og Gerskov kirker.

Rejseholdet er inddelt i fem grupper, og den gruppe, der skal være på om søndagen, mødes forinden med præsten for at gennemgå søndagens tema samt tekster og for at vælge salmer til søndagen.

Når søndagen kommer, står medlemmer af Rejseholdet for at tage godt imod dem, der kommer i kirke. Dvs. at man ved ankomsten til gudstjenesten får en personlig modtagelse og en salmebog i hånden.

I løbet af gudstjenesten læser folk fra Rejseholdet tekster op, og efter gudstjenesten hjælper de samme folk til med kaffen, der nydes i våbenhuset.

 

Rejseholdet har eksisteret siden 2007, og det er en stor succes.

Blandt andet, fordi folk fra Rejseholdet sætter et fint præg på gudstjenesten. Samtidig er medlemmerne af Rejseholdet som regel meget glade for at være med. Det giver dem en dybere indlevelse i gudstjenesten.

 

På næste side kan du læse om Skrøner, Anekdoter og små historier.