Konfirmander

Konfirmander Last supper - Leonardo de Vinci Martin Luther https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

Vi har fortalt om Klintebjerg Havn og Cykelruter. Nu kan du læse om Konfirmander.

 

Konfirmander – Selv at sige ja til den kristne tro – Konfirmation betyder bekræftelse

og det, der bekræftes, er troen på Gud, som først blev formuleret i dåben. Det er samtidig det store overgangsritual fra barn til voksen i Danmark.

Fra at være den nødvendige afslutning på dåben er konfirmationen nu en kirkelig fest for den unge som afslutning på undervisning i kristentroens indhold. Konfirmationens historie er lige så lang som kirkens. Men konfirmationen har gennem kirkens snart totusindeårige historie undergået store ændringer.

Håndspålæggelse

Allerede i en af Ny Testamentes bøger, nemlig Apostlenes Gerninger, fortælles der om, at de nydøbte fik del i Helligånden ved håndspålæggelse. Dåben har altså i kirkens tidligste tid været tilføjet noget mere, nemlig en handling hvor man fik del i Helligånden.

 

Luthers opfattelse af konfirmationen

Firmelsen havde hverken i oldkirken eller i middelalderen noget at gøre med undervisning.

Ja, den katolske kirke afviste så sent som i midten af 1500-tallet, at der skulle og burde være en sammenhæng mellem firmelsesritualet og så undervisning i kirkens tro.

 

Firmelsen var alene et sakramente

Det kritiserede Luther. At dåben ikke var noget i sig selv, men skulle følges op af endnu et sakramente, nemlig firmelsen, var helt uforståeligt for Luther.

For ham var dåben i sig selv tilstrækkelig og udtryk for Guds nåde til mennesket.

Alligevel syntes han, at konfirmationen var en god skik, ikke mindst fordi det gav anledning til en kirkelig undervisning. Og det der, ifølge Luther, skulle undervises i, var først og fremmest nadveren.

Derfor kan du se Leonardo De Vincis billede af Den sidste Nadver med sine Desciple ovenover fra Klostret Santa Maria Delle Grazie. Derfor blev der, som følge af Luthers reformation, indført en konfirmationshandling med forudgående undervisning.

Dernæst tilspørgsel om troens punkter, som den unge bekræftede. Dernæst kunne barnet/den unge nu gå til alters og modtage nadveren.

 

Konfirmandtilmelding

Som et resultat af persondataforordningen skal forældre nu tilmelde konfirmanden ved at logge ind med nem ID.

I skoleåret 2019 – 20 starter konfirmandundervisningen tirsdag den 20. august kl. cirka 13.15 – 15.00.

Undervisningen foregår i Østrup præstegård, Præstevejen 8 i Østrup.

Klik link https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID.

Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmationen.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt os.

Venlig hilsen

Provst Keld Balmer Hansen

 

Konfirmation Østrup kirke 2019 søndag den 5. maj kl. 10.30

Kirkeblade AArg. 30 nr. 2 apr. - maj 2019

Konfirmanderne

Forsidebilledet viser dette års konfirmander, der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 5. maj kl. 10.30.

 

Konfirmanderne er øverste række fra venstre:

Josefine Hollingdal
Gustav Langkilde Skriver
Magnus Laulund
Maria Guldbrandt
Nicholas Larsen
Midterste række fra venstre:
Seir Guldbrandt Anker
Kevin Alexander Timmermann
Nikolaj Nørbjerg Jørgensen
Martin Emil Knudsen
Emma Vanggaard Wistoft Larsen
Simone Pia Fisker Hansen
Nederste række fra venstre:
Eva Sørensen
Hannah Rasmussen
Ikke til stede, da billedet blev taget:
Natascha Kjeldbjerg
Noah Junker Nyborg

 

Konfirmationen i Østrup kirke finder sted søndag den 5. maj fra klokken 10.30, og der er mulighed for at aflevere telegrammer i kirkens våbenhus.

 

Dansk flag

 

Gør dagen festlig ved at hejse flaget for konfirmanderne.

 

Konfirmandundervisningen den 26. marts 2019

 

Rapport fra konfirmandundervisningen v. Keld B. Hansen

Konfirmandundervisningen den 26. marts 2019

 

Vi tæller ned til konfirmationen nu.

Den 26. marts er det 5. sidste gang jeg har de 15 skønne konfirmander inden konfirmationen søndag den 5. maj.

Vi mødes tirsdage mellem kl. 13.15 og 15.00. Konfirmanderne trænger til lidt at spise, når de kommer til konfirmandstuen ved Østrup præstegård. Det er Birgit Vous, der sørger for det.

Ud over at være formand for menighedsrådet hjælper hun til med konfirmanderne. Både med hensyn til servering af lækre sandwiches, når de ankommer, og med hensyn til kunstprojekter.

 

Undervisning i Østrup kirke
Tirsdag den 26. marts går vi efter spisningen over til Østrup kirke. Det er en god afveksling at gå over til kirken, og jeg har tænkt, at den dag skal hele undervisningen foregå i kirken.

Vi begynder med at gå op til alteret, hvor vi tager opstilling ligesom vi kommer til at gøre det, når konfirmanderne skal konfirmeres. På det sted siger vi trosbekendelsen sammen.

Da vi startede i august sidste år var de alle overbevist om, at de ALDRIG NOGENSINDE ville komme til at lære trosbekendelsen. Men den sidste tirsdag i marts går det udmærket. Man siger den ovenikøbet to gange til ære for fotografen.

Tre uger senere begynder påsken, og jeg vil gerne fortælle hele påskehistorien for dem, så de ved, hvad der sker palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag. Det er en lang sammenhængende fortælling, der fylder en fjerdedel af evangelierne. Det er en fortælling om meget af det, som livet er fuldt af: sammenhold, fællesskab, svigt, bedrag, kærlighed, had, smerte, død og opstandelse. Samtidig er det en fortælling, der kort fortalt handler om, at Guds søn vil os mennesker og vælger os, selv om vi sommetider vender os væk fra ham.

Fortælling på kirkebænkene

 

Afslapning på kirkebænke
Jeg regner med, at min fortælling kommer til at vare lidt mere end en halv time, så jeg
be’r konfirmanderne om at lægge sig på kirkebænkene, sådan at de lægger sig på hver anden bænk. Så kan de slappe af og koncentrere sig om at lytte, tænker jeg.

Jeg tror det kommer bag på dem, at de skal lægge sig på bænkene, men da de har lagt sig, finder de ud af, at det føles rigtig rart.

Nu er der fuldstændig ro til fortælling, og jeg fortæller og fortæller, mens jeg vandrer frem og tilbage og frem og tilbage ad kirkens midtergang.

Jeg fortæller om palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem, om skærtorsdag, hvor Jesus indstifter nadveren og om natten mellem skærtorsdag og langfredag, hvor Jesus tages til fange, sættes i forhør og dømmes til døden.

Da jer når dertil, er der gået en halv time, så jeg stopper der og gemmer resten af historien til en anden gang.

Konfirmanderne bliver nu bedt om at sætte sig op. Et par af dem er lidt langsomme til at komme op, og det viser sig, at de har taget en lille lur mellem skærtorsdag og langfredag.

 

Billeder lægges i rækkefølge

 

Påskens billeder
Det sidste, vi foretager os i kirken, er en inddeling af konfirmanderne i fire grupper. Hver gruppe får nu udleveret 18 nutidsbilleder, der på hver deres måde minder om en af påskedagene. En familie, der sidder omkring et bord, minder fx om skærtorsdag, og en knust rude kan minde om langfredag.

Konfirmanderne sorterer nu billederne og lægger dem i rigtig rækkefølge, så de passer til begivenhederne mellem palmesøndag og påskedag.

Da de er færdige, og vi har diskuteret rækkefølgen, er tiden gået. Klokken er næsten 15.00, så vi går tilbage gennem skoven til præstegården, hvorfra de tager hjem.

Gangen efter skal de ikke lytte, mens de ligger på kirkebænke. Da skal vi noget andet, for det handler blandt andet om, at der ikke foregår nøjagtig det samme hver gang.

Samtidig bliver der færre og færre dage til konfirmationen. Om kort tid kommer den store dag!!

 

 

Konfirmation Østrup kirke søndag den 15. april kl. 10.30 i 2018

Forsidebilledet viser dette års konfirmander, der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 15. april kl. 10.30.

Kirkeblade AArg. 29 nr. 2 apr. - maj 2018
Kirkeblade AArg. 29 nr. 2 apr. – maj 2018

 

Konfirmanderne er fra venstre:

Gustav Valdemar Asseraf Olesen

Max Faurskov Lindhardtsen

Sarah Sofie Lind Gjødesen

Liv Vest Mogensen

Ellen Sofie Mortensen

Frederik Götke Rasmussen

Nikoline Dalver

Oliver Schønemann Pedersen

Asta Sørensen

Louise Nancy Jensen

Camilla Krüger Pedersen

Katrine Rehhoff Thuesen

Ida-Marie Yndgaard

 

Ikke til stede:

Mads Vilstrup Nielsen

 

Gør dagen festlig ved at hejse flaget for konfirmanderne

Konfirmander 2017 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

Konfirmander Østrup kirke søndag den 30. april kl. 10.30, 2017.

Forsidebilledet Kirkebladet april – maj 2017 viser dette års konfirmander.

Konfirmander Kirkebladet årgang 28 nr. 2 april - maj 2017
Konfirmander Kirkebladet årgang 28 nr. 2 april – maj 2017

 

Konfirmanderne er fra venstre:

Sarah Kirstine Timmermann

Andrea Bæck Christensen

Emma Pedersen

Zenia Guri Hindborg Hansen

Mathias Ørnebjerg

Kasper Jensen Christoffersen

Lucas Lindemann Eder

Luka Guldbrandt Anker

Jannik Vinther

Lukas Wiinberg Hansen

Mathilde Gubi

 

Ikke til stede, da billedet blev taget:

Louise Sofie Lumbye Brinckmand Pedersen

 

Konfirmationen i Østrup kirke finder sted den 30. april fra klokken 10.30, og der er mulighed for at aflevere telegrammer i kirkens våbenhus.

 

Konfirmander, der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 10. april kl. 10.30, 2016.

Kirkeblade AArg. 27 nr. 2 apr. - maj 2016
Kirkeblade AArg. 27 nr. 2 apr. – maj 2016

 

Øverste række fra venstre:

Mathi Stensgaard Rolsted, Agerlandsvej 10

Jonas Jakobsen, Lillegyden 5

Jacob Pedersen, Niels Andersen Gyden 6

Nicolai Stensgaard Rolsted, Agerlandsvej 10

Jacob Hollingdal, Strøbyvej 47

Marius Durup, Skovgyden 42

Victor Tegner, Strøbyvej 7

 

Nederste række fra venstre:

Nanna Nielsen, Gerskovvej 20

Helene Bæck Christensen, Smedevej 8

Freya Jørgensen, Smedevej 16

Nanna Kyster, Stenløkkevej 12 B

Mathilde Bengtson, Lindøvej 24

Emilie Schelde Hansen, Grusgyden 11

 

Ikke til stede, da billedet blev taget:

Christina Hansen, Industrivej 29

Frederik Mathias Hofstedt, Skovgyden 17

Ida Høgh, Østrupskovgårdsvej 33

Johnathan Finch Jensen, Klintebjergvej 114

Lukas Kyster, Agerlandsvej 16

Jonas Larsen, Lillegyden 20

Mette Olsen, Havreløkken 8

 

 

Minikonfirmandundervisning i 3. klasse 

Forsidefotoet på  Kirkebladet Årgang 27. juni – juli 2016 viser årets minikonfirmander fra 3. klasse sammen med Karen Margrethe Clausen og Sheryl Nielsen, der begge er hjælpere ved undervisningen.

 

Minikonfirmandundervisning skal nu tilbydes til børn i 3. eller 4. årgang, og det skal ske overalt i landet. Vi tilbyder det til børn i 3. klasse, og undervisningen, der strækker sig over 16 timer giver mulighed for at præst og elever lærer hinanden at kende og at vi kommer på besøg i vores tre kirker.

 

Undervisningen er populær.

Langt de fleste vælger den. Derfor kommer jeg på skolen mellem januar og maj, og jeg er så heldig, at jeg har mellem 2 og 4 hjælpere med hver gang.

Vi starter med gulerødder eller chokoladeboller og så tager vi på udflugt til en kirke eller har undervisning i klasseværelset på skolen.

 

Søndag den 5. juni kl. 10.30 slutter vi med en gudstjeneste i Gerskov kirke.

Minikonfirmanderne og deres familie har fået en særlig invitation, og minikonfirmanderne får et diplom for at have gennemført undervisningen.

Kirkeblade AArg. 27 nr. 3 juni - juli 2016
Kirkeblade AArg. 27 nr. 3 juni – juli 2016

 

 

Konfirmander 2015

Konfirmation 2015 www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Konfirmation 2015 Oestrup Skeby Gerskov Kirker

 

Konfirmander 2014

Konfirmander 2014 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/
Konfirmander 2014 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

 

Konfirmander 2013

Konfirmander 2013 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/
Konfirmander 2013

 

Søndag den 14. april kl. 10.00, Østrup kirke, 2013

 

Konfirmanderne var:    

Kirstine Elisabeth Schelde Hansen, Grusgyden 11

Sebastian Lind Hansen, Jerbanegade 13 st.

Isabella Louise Pedersen, Niels Andersen Gyden 6

Regitze Lindeman Carlsen, Bogøvej 27

Christian Mortensen, Gerskov Bygade 6

Maja Rasmussen, Gersøvej 18

Silas Kyster, Agerlandsvej 16

Nicolai Christiansen, Grusgyden 55

Mathias Duus Pedersen, Klintebjergvej 163

Sofie Amalie Kongstad Dalgas, Søndergade 61

Rikke Olsen, Kvindevadgyden 4

Kenni Flammild, Lindøvej 51

Thomas Lehn Petersen, Grusgyden 66

 

På næste side kan du læse om Livsfortællinger og Livsværk.