Konfirmander   www.grønkirke.dk Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

Vi har fortalt om Klintebjerg Havn og Cykelruter. Nu kan du læse om Konfirmander.

 

 

Konfirmander – Selv at sige ja til den kristne tro – Konfirmation betyder bekræftelse

og det, der bekræftes, er troen på Gud, som først blev formuleret i dåben. Det er samtidig det store overgangsritual fra barn til voksen i Danmark.

Fra at være den nødvendige afslutning på dåben er konfirmationen nu en kirkelig fest for den unge som afslutning på undervisning i kristentroens indhold. Konfirmationens historie er lige så lang som kirkens. Men konfirmationen har gennem kirkens snart totusindeårige historie undergået store ændringer.

Håndspålæggelse
Allerede i en af Ny Testamentes bøger, nemlig Apostlenes Gerninger, fortælles der om, at de nydøbte fik del i Helligånden ved håndspålæggelse. Dåben har altså i kirkens tidligste tid været tilføjet noget mere, nemlig en handling hvor man fik del i Helligånden.

 

Luthers opfattelse af konfirmationen

Firmelsen havde hverken i oldkirken eller i middelalderen noget at gøre med undervisning.

Ja, den katolske kirke afviste så sent som i midten af 1500-tallet, at der skulle og burde være en sammenhæng mellem firmelsesritualet og så undervisning i kirkens tro.

 

Firmelsen var alene et sakramente

Det kritiserede Luther. At dåben ikke var noget i sig selv, men skulle følges op af endnu et sakramente, nemlig firmelsen, var helt uforståeligt for Luther.

For ham var dåben i sig selv tilstrækkelig og udtryk for Guds nåde til mennesket.

Alligevel syntes han, at konfirmationen var en god skik, ikke mindst fordi det gav anledning til en kirkelig undervisning. Og det der, ifølge Luther, skulle undervises i, var først og fremmest nadveren.

Derfor kan du se Leonardo De Vincis billede af Den sidste Nadver med sine Desciple ovenover fra Klostret Santa Maria Delle Grazie. Derfor blev der, som følge af Luthers reformation, indført en konfirmationshandling med forudgående undervisning.

Dernæst tilspørgsel om troens punkter, som den unge bekræftede. Dernæst kunne barnet/den unge nu gå til alters og modtage nadveren.

 

 

Konfirmation Østrup kirke søndag den 15. april kl. 10.30 i 2018

 

 

Konfirmanderne

Forsidebilledet viser dette års konfirmander, der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 15. april kl. 10.30.

Kirkeblade AArg. 29 nr. 2 apr. - maj 2018

Kirkeblade AArg. 29 nr. 2 apr. – maj 2018

 

 

Konfirmanderne er fra venstre:

Gustav Valdemar Asseraf Olesen

Max Faurskov Lindhardtsen

Sarah Sofie Lind Gjødesen

Liv Vest Mogensen

Ellen Sofie Mortensen

Frederik Götke Rasmussen

Nikoline Dalver

Oliver Schønemann Pedersen

Asta Sørensen

Louise Nancy Jensen

Camilla Krüger Pedersen

Katrine Rehhoff Thuesen

Ida-Marie Yndgaard

 

Ikke til stede:

Mads Vilstrup Nielsen

 

 

Gør dagen festlig

ved at

hejse flaget for

konfirmanderne

 

Konfirmander 2017 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

Konfirmander 2018 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

 

Konfirmander Østrup kirke søndag den 30. april kl. 10.30, 2017.

 

Forsidebilledet Kirkebladet april – maj 2017 viser dette års konfirmander.

 

Konfirmander Kirkebladet årgang 28 nr. 2 april - maj 2017

Konfirmander Kirkebladet årgang 28 nr. 2 april – maj 2017

 

 

Konfirmanderne er fra venstre:

Sarah Kirstine Timmermann
Andrea Bæck Christensen
Emma Pedersen
Zenia Guri Hindborg Hansen
Mathias Ørnebjerg
Kasper Jensen Christoffersen
Lucas Lindemann Eder
Luka Guldbrandt Anker
Jannik Vinther
Lukas Wiinberg Hansen
Mathilde Gubi

Ikke til stede, da billedet blev taget:

Louise Sofie Lumbye Brinckmand Pedersen

Konfirmationen i Østrup kirke finder sted den 30. april fra klokken 10.30, og der er mulighed for at aflevere telegrammer i kirkens våbenhus.

 

 

 

Konfirmander, der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 10. april kl. 10.30, 2016.

Kirkeblade AArg. 27 nr. 2 apr. - maj 2016

Kirkeblade AArg. 27 nr. 2 apr. – maj 2016 Oestrup Skeby Gerskov Kirker https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/kirkeblade

 

Øverste række fra venstre:

Mathi Stensgaard Rolsted, Agerlandsvej 10

Jonas Jakobsen, Lillegyden 5

Jacob Pedersen, Niels Andersen Gyden 6

Nicolai Stensgaard Rolsted, Agerlandsvej 10

Jacob Hollingdal, Strøbyvej 47

Marius Durup, Skovgyden 42

Victor Tegner, Strøbyvej 7

Nederste række fra venstre:

Nanna Nielsen, Gerskovvej 20

Helene Bæck Christensen, Smedevej 8

Freya Jørgensen, Smedevej 16

Nanna Kyster, Stenløkkevej 12 B

Mathilde Bengtson, Lindøvej 24

Emilie Schelde Hansen, Grusgyden 11

Ikke til stede, da billedet blev taget:

Christina Hansen, Industrivej 29

Frederik Mathias Hofstedt, Skovgyden 17

Ida Høgh, Østrupskovgårdsvej 33

Johnathan Finch Jensen, Klintebjergvej 114

Lukas Kyster, Agerlandsvej 16

Jonas Larsen, Lillegyden 20

Mette Olsen, Havreløkken 8

 

 

 

Minikonfirmandundervisning i 3. klasse 

Forsidefotoet på  Kirkebladet Årgang 27. juni – juli 2016 viser årets minikonfirmander fra 3. klasse sammen med Karen Margrethe Clausen og Sheryl Nielsen, der begge er hjælpere ved undervisningen.

 

Minikonfirmandundervisning skal nu tilbydes til børn i 3. eller 4. årgang, og det skal ske overalt i landet. Vi tilbyder det til børn i 3. klasse, og undervisningen, der strækker sig over 16 timer giver mulighed for at præst og elever lærer hinanden at kende og at vi kommer på besøg i vores tre kirker.

 

Undervisningen er populær.

Langt de fleste vælger den. Derfor kommer jeg på skolen mellem januar og maj, og jeg er så heldig, at jeg har mellem 2 og 4 hjælpere med hver gang.

Vi starter med gulerødder eller chokoladeboller og så tager vi på udflugt til en kirke eller har undervisning i klasseværelset på skolen.

Søndag den 5. juni kl. 10.30 slutter vi med en gudstjeneste i Gerskov kirke.

Minikonfirmanderne og deres familie har fået en særlig invitation, og minikonfirmanderne får et diplom for at have gennemført undervisningen.

Kirkeblade AArg. 27 nr. 3 juni - juli 2016

Kirkeblade AArg. 27 nr. 3 juni – juli 2016 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/kirkeblade

 

 

Konfirmander 2015

Konfirmation 2015 www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

Konfirmation 2015 Oestrup Skeby Gerskov Kirker

 

 

 

Konfirmander 2014

Konfirmander 2014 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

Konfirmander 2014 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

 

 

 

Konfirmander 2013

Konfirmander 2013 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

Konfirmander 2013 https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

 

Søndag den 14. april kl. 10.00, Østrup kirke, 2013

Konfirmanderne var:    

Kirstine Elisabeth Schelde Hansen, Grusgyden 11
Sebastian Lind Hansen, Jerbanegade 13 st.
Isabella Louise Pedersen, Niels Andersen Gyden 6
Regitze Lindeman Carlsen, Bogøvej 27
Christian Mortensen, Gerskov Bygade 6
Maja Rasmussen, Gersøvej 18
Silas Kyster, Agerlandsvej 16
Nicolai Christiansen, Grusgyden 55
Mathias Duus Pedersen, Klintebjergvej 163
Sofie Amalie Kongstad Dalgas, Søndergade 61
Rikke Olsen, Kvindevadgyden 4
Kenni Flammild, Lindøvej 51
Thomas Lehn Petersen, Grusgyden 66

 

 

På næste side kan du læse om Livsfortællinger og Livsværk.