Skeby Kirke

Skeby Kirke Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

Vi har fortalt om Gerskov Kirke på sidste side. Nu fortæller vi om Skeby Kirke.

 

Der er to kirker i Skeby sogn

Skeby kirke og Gerskov kirke. Skeby kirke er beliggende i Ørritslev.

 

Renovation

Det før lidt mørke og triste kirkerum fremtræder nu med skønne farver, der står godt til de hvidkalkede vægge.
Skeby Kirke tages i dag atter i brug efter endt indvendig restaurering. Arbejdet har staaet paa i et par år, og arkitekt Axel Jacobsen, Odense, har staaet for den arkitektoniske side af arbejdet.

 

Udførelsen

Kunstmaler Mogens Larsen fra Nationalmuseet har udført dekorationsarbejdet med assistance af kunstmaler Jørgen Madsen, København, og Alex Andersen, Otterup.

Det øvrige arbejde er udført af malermester Georg Andersen, Otterup, (for øvrigt Mogens Larsens læremester), snedkermester Carl Nielsen, Otterup, og tømrermester Th. Knudsen, Egense, har udført snedker- og tømrerarbejdet. Murermester Chr. Madsen, Ørritslev, murerarbejdet, sadelmager V. Andersen og søn, Norup, sadelmagerarbejdet, og de elektriske installationer er udført af Ferdinand Pedersen, Otterup.

 

Lys i Skeby Kirke

Det i forvejen noget mørke og lidt triste kirkerum er nu blevet lyst og venligt med træværket malet med dejlige farver, hovedsageligt i gråt, blåt og orange, som står godt til de hvidkalkede vægge.

 

Den gamle prædikestol i fransk barokstil fra 1650

er næsten ikke til at kende igen, den staar nu som et klenodie, meget smukt gjort i stand, og som den oprindelig har set ud, da billedskærer Hans Nielsen, Middelfart, afleverede den: den var skænket kirken af Laurits Skinkel og hans hustru Sophie Parsberg.

 

De nye kirkestole

er smukke og passer godt til det gamle inventar, Alterpartiet er også gjort smukt i stand, bl.a. er knæfaldet betrukket med gult skind.

 

I koret

er der hvælving, men i skibet var der i forvejen et fladt kalkpudset hvidt loft, der nu er erstattet med breddeloft, inddelt i felter og ejendommeligt dekoreret , hvorvidt man synes om det eller ej. Maa blive individuelt. Men de fleste vil antagelig synes om det.

 

Ved valget af lamper

er man helt gået bort fra de gængse lysekrone med elektriske imiterede, stearinlys eller noget i den smag. Men her valgt moderne matte kupler, som i to rækker hænger ned fra loftet. Det er noget usædvanligt, men de passer godt til det ejendommelige loft.

 

At orglet

er flyttet over i tårnets sydlige er en glimrende forandring, som bidrager til at forskønne hele rummet. Endvidere har våbenhuset fået en køn ny yderdør af lyst egetræ – hele arbejdet var beregnet til 73.000, kr., men dette beløb er overskreget.

Teksten ovenover er fra Nordfyns Historie.dk.

 

I Skeby kirke kan man finde foldere, der forklarer om Skeby kirkes historie, både på dansk, engelsk og tysk.

 

Kirken er åben, når graveren, Henning Madsen, er på kirkegården. Forefindes kirken låst kan man kontakte Henning på telefon 41 26 34 11.

 

 

Artikel ved Lars Larsen, Østrup

 

Min artikel benytter sig af følgende to kilder:

 

  1. Historiske fortællinger om Skeby og Otterup sogne

 

I året 1900 skrev den daværende sognepræst i Skeby og Otterup (dengang var det ikke Skeby og Østrup, der havde fælles præst), E.V. Lose bogen med den lange titel ”Historiske fortællinger om Skeby og Otterup sogne og til dels den nærmeste omegn, især i ældre tid”.  Hvis man ønsker at dykke ned i den lokale historie er bogen meget værdifuld. Bogen er genoptrykt i 1980 og til salg hos Lokalhistorisk Forening i Otterup.

 

  1. Det store værk “Danmarks Kirker” om Skeby og Gerskov kirke

 

Danmarks Kirker er et opslagsværk om kirker i Danmark. Det er udgivet af Nationalmuseet og har været under udgivelse siden 1933!! I juni måned i år udkom endnu et bind i opslagsværket. Denne gang med Norup, Hasmark, Skeby og Gerskov kirke. Så  hvis man gerne vil blive klogere på vore egne kirker, kan det anbefales at gå i gang med denne nyudgivelse. I det næste bind kommer der et kapitel om Østrup kirke.

 

Her er beretningen om blandt andet Skeby kirkes dåbsfad, og om hvordan det gik grueligt galt for præsten, dengang svenskerne hærgede landet og bosatte sig i Skeby præstegård. Men først lidt generelt om Skeby kirke.

 

Skeby kirke er en af de cirka tusind hvidkalkede middelalderkirker, som vi har i Danmark. Vi ved, at stort set alle disse kirker er bygget inden for en periode på 100 år, nemlig mellem cirka 1150 og 1250. Det har været et enormt byggeboom, man har været vidne til dengang.

 

Et sagn fortæller, at Skeby kirke oprindeligt lå på Kirkebjerg (Det nuværende Trøjborggyden nord for Hessum), men blev flyttet til sin nuværende plads for at komme i sikkerhed for sørøvere, efter at de en nat stjal kirkeklokken. Sagnet er vel opstået som forklaring på det mærkværdige forhold, at kirken er rejst ved Ørritslev og ikke i selve Skeby.

 

Oprindeligt har Skeby kirke været bygget i kampesten, og senere er kirken blevet udvidet med tilbygninger af munkesten. Kapellet mod øst og våbenhuset mod syd er kommet til, og tårnet er opført i 1595.

 

Kirketårnets vilde kamtakker

Kamtakkerne på kirketårnet er interessante, for mod syd er der elleve kamtakker, mens der mod nord kun er ni kamtakker. Prøv selv at se forskellen på billedet ovenfor. På langt de fleste kirker vender kamtakkerne også nord – syd, men på Skeby kirke vender de øst – vest. De meget usædvanlige kamtakker på Skeby kirke har fået Skebys pastor Lose til at skrive om det. Han  skriver i sin bog om Otterups og Skebys historie, at bygmesteren Niels Skinkel og håndværkerne ikke var videre kyndige i  at bygge kirketårne. Han (Niels) har bygget aldeles vildt, ud af sit eget hoved.

Svenskekrigene 1657 – 1660

Historien om Skeby kirkes stjålne dåbsfad hænger sammen med svenskekrigene. Om svenskekrigene i 1657 – 60 siges der, at   Danmark aldrig har været så tæt på udslettelse.

 

Danmark under Kong Frederik III’s ledelse havde i 1657 erklæret Sverige krig i tillid til, at den svenske konge Carl Gustaf havde hænderne fulde med krigsførelse i Polen. Men svenskekongen afbrød det polske felttog og drog med sin hær op gennem Jylland. Han overrumplede totalt danskerne, da han i isvinteren 1657 – 58 med sin hær gik over de tilfrosne danske bælter.

 

Svenske soldater i Skeby præstegård

Da svenskerne i begyndelsen af 1658 indtog Nordfyn, indkvarterede de sig blandt andet i Skeby præstegård. I præstegården boede dengang den 66 år gamle Hr. Jørgen, og hans 31-årige søn, Hans Jørgensen, der ligeledes var uddannet og indsat som præst i sognet.

 

En af de indkvarterede svenskere, Adolf Gees, der måske var overintendant, forærede under sit ophold i præstegården Skeby kirke et dåbsfad, som har været røvet fra et sted i Jylland. Når han gav det fra sig, skyldes det måske, at det var for besværligt at slæbe på – og så var det kun var af messing.

 

Nationalmuseet skriver om Skeby kirkes dåbsfad, at det er udført i Nürnberg i 1500-tallet. I bunden ses en fremstilling af bebudelsen, der omkranses af to hjort- og hund-friser. Ifølge degnen Frans Ibsens oplysning, der var skrevet 1660 i kirkens salmebog, blev fadet anskaffet på følgende måde: ”Anno 1658 kom svensken her i landet om kyndelmisse. Anno 1660 kom han af landet om alle helgens dag. Adolphus Gees gav dette vandbækken her til kirken, som står i fonten.”  Nationalmuseet skriver, at fadet må anses for at være krigsbytte fra Karl Gustav-krigene og sikkert plyndret fra en herregård eller et velhavende hjem, hvor fade som dette var velkendt inventar.

 

Præsterne udsat for grov tortur

De to præster, Hr. Jørgen og Hans Jørgensen, led meget under krigen. Præstegården i Skeby blev plyndret to gange. Den gamle præst blev udsat for tortur, og der blev flere gange skudt på ham gennem vinduerne. Hans søn blev også underkastet tortur. Svenskerne afskruede begge hans tommelfingre. Derfor måtte han siden benytte sig af udstoppede ”tafthylstre” (Lose).

 

Udover billederne nedenunder, kan du se meget af det, der foregår i Skeby Kirke på siderne under Møder.

 

På næste side fortæller vi om Østrup Kirke.