Fremtidens patientforløb er et samarbejdsprojekt

 

 

På sidste side fortalte vi om Folkekirkens Nødhjælp. Nu fortæller vi om Fremtidens patientforløb er et samarbejdsprojekt

 

Tessa Gjødesen skriver om sit arbejde på OUH

 

Tessa Gjødesen (medlem af kirkebladets redaktion) arbejder som innovationschef på Odense Universitetshospital og sikrer, at der arbejdes strategisk med innovation for patienternes skyld.

Det betyder, at man er optaget af, hvordan nye innovationstiltag skaber værdi for patient, pårørende og personale, og hvorvidt man kan opskalere de mange gode ideer…

 

Det er en kendsgerning,

at vi bliver flere og flere ældre, der lever længere end tidligere. Det er for så vidt meget positivt. Udfordringen er, at de efterfølgende generationer er mindre, så der bliver færre til at tjene skattekroner hjem til sundhedsydelserne og færre til at tage hånd om os ældre. Det kaldes en velfærdsklemme, og hvordan håndterer vi det?

I Danmark bygger vi nye supersygehuse i hele landet, hvor vi koncentrerer ekspertise og behandling på færre sygehuse med færre sengepladser. Hvis vi indlægger færre patienter, eller indlæggelserne er i kortere tid, kan vi nemlig behandle lige så mange patienter, som vi gør i dag. Men det kræver megen nytænkning og samarbejde mellem borgere, hospital og kommuner samtidig med tæt dialog til forskere og virksomheder.

 

Med innovation og behandling ”på distancen”

kan vi undgå mange af besøgene på sygehuset og unødigt lange indlæggelser. Det er til fordel for fremtidens patient og pårørende. Vi er vant til at shoppe på nettet, ordne banksager og søge byggetilladelse eller daginstitution online. Vi ordner det hele fra mobiltelefonen, når vi har tid. Og vi stiller i stigende grad krav til sundhedsvæsenet om også at kunne få behandling og kontakt til læge og sygeplejerske, når vi vil. Også selvom det er ”på distancen”.

 

Mobiltelefonen som bro til sundhedsydelser

På Odense Universitetshospital (OUH) har vi bl.a. klædt patienterne på til fremtiden ved hjælp af app’en Mit Forløb, der er udrullet på knap 50 behandlingsforløb og er i brug på hospitaler i hele Region Syddanmark. App’en erstatter de gammeldags pjecer, der blev forældede, kort efter de havde forladt trykken, og desuden altid blev væk i bunkerne på køkkenbordet. Ud over at finde information kan man også logge ind i app’en og derved have sit helt personlige patientforløb på den mobiltelefon, de fleste af os alligevel har i nærheden det meste af døgnet.

 

Et af de steder, hvor app’en Mit Forløb har gjort en markant forskel,

er for børn født for tidligt og deres forældre. Oftest er for tidligtfødte børn indlagt til terminsdatoen, hvilket kan betyde flere måneder på hospitalet. Den lange indlæggelse gør det svært at komme rigtigt i gang som familie og føle sig som ”mor og far” eller at genoptage det eksisterende familieliv med større søskende. Og det bliver kun mere besværligt, hvis man bor langt fra hospitalet, som flere vil komme til med fremtidens supersygehuse.

 

Med app’en Mit Forløb

kan de nybagte forældre bl.a. få vejledning i sondepleje, holde videomøder med hospitalet, og de får løbende tilsendt ernæringsskema baseret på udviklingen i barnets vægt. En videnskabelig undersøgelse på OUH viser, at app’en i gennemsnit har krympet indlæggelsestiden med 19 dage! Det er selvsagt en stor gevinst for den enkelte familie, men også for hospitalet og for samfundet.

 

Dronerne er ikke kun legetøj

Vores stigende krav til behandling, når det passer os, påvirker ikke kun den måde vi selv har kontakt med hospitalet på. At kunne levere behandling ”på distance” og i borgerens eget hjem kræver store investeringer fra supersygehusene i form af ny teknologi (fx udstyr og lokaler til videokonsultationer), effektiv brug af data og smidig intern transport på hospitalet samtidig med, at der skal skabes et virkeligt tæt samarbejde mellem hospital og kommune.

 

I fremtiden

kan en del af den interne transport på supersygehusene klares af droner. En drone kan lynhurtigt flyve en blodprøve fra patient til analyse i laboratoriet, så patienten kan komme endnu hurtigere videre i sin behandling.

 

På sigt

er det også planen at bruge droner til transport uden for hospitalets eget område. Særligt det vi kalder præhospital er interessant, hvor vi kan se, at hollænderne lige nu tester fremsendelse af drone til ulykkessted med indbygget hjertestarter og mulighed for direkte kontakt til sundhedspersonalet på hospitalet. På den måde kan ambulancen forberede sig forud for mødet med den tilskadekomne og behandlingen kan ske umiddelbart efter ulykken; det er til gavn for den pårørende men også de mennesker, der er på ulykkesstedet og måske ikke ved,
hvordan situationen bedst håndteres.

 

På OUH

samarbejder vi med ingeniørerne fra Syddansk Universitet (SDU) og HC Andersen lufthavnen, der er den eneste drone lufthavn i Danmark. På den måde kan vi systematisere innovationsprocessen fra forskernes ideer, teste ideerne med inddragelse af patienter og personale og videre til samarbejde med virksomheder og andre aktører for til sidst, at patienterne drager nytte af indsatsen.

Vi er ikke så langt fra fremtiden, som man tror

 

Faktaboks

 

På OUH sidder 37 innovationskonsulenter og arbejder med strategisk innovation på 50 kliniske afdelinger.

Vi er hovedsageligt finansieret af eksterne midler og tager altid udgangspunkt i patientens behov.

 

Andel af befolkningen over 80 år:

I 2011 er det 4% og i 2040 er det 8%.

I 2045 vil den største befolkningstilvækstske ved de 78-årige.

 

Fremtidens patientforløb er et samarbejdsprojekt

 

På næste side kan du læse om Frivillig i kirkerne.