Reformationen

Tidslinje Martin Luther og Reformationen https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

På sidste side har vi fortalt om Påske og Nadver. Nu kan du læse om Reformationen.

På billedet ovenover er tidslinjen over Reformationen. Du kan se den i stor ved at klikke på billedet eller linket her.

 

Reformationen – Troen bliver dit eget ansvar. Alle kristne er sin egen præst.

På Martin Luthers tid var samfundet hierarkisk. Der var stor forskel på høj og lav, og de mennesker, der var

højst i hierarkiet, havde stor magt. I kirken var paven øverst og dermed den mest magtfulde af alle, nederst i hierarkiet var de almindelige mennesker. Dette gjaldt også i forståelsen af, hvem der havde den tætteste kontakt til Gud. Man mente, at paven og præster var tættere på Gud og derfor skulle formidle mellem menneske og Gud. 

Luther vendte dette hierarki på hovedet: ”Enhver, som er krøbet ud af dåben, er lige meget præst og biskop” sagde han. At alle mennesker er præster betyder, at alle er lige nær ved Gud.

Almindelige mennesker behøver derfor ikke en præst eller biskop som mellemled mellem sig og Gud, sådan som man tidligere havde ment.

Kirkens og præstens rolle og status forandredes dermed i den evangelisk-lutherske kristendom, hvor præsten nu var en tjener for sin menighed, der skulle forkynde evangeliet og uddele sakramenterne.

Teksten er fra linket her

 

Links

Hovedtanker og materialer reformationen

Hvad sagde Martin Luther

PDF Tidslinje reformationen

500 året for jubilæet 2017

Jubilæet på Kirkeministeriets hjemmeside

 

Hans Tausen var central i forhold til indførelsen i Danmark og han oversatte tekster til dansk.

 

Se mere om hans Tausen via links eller besøg Ribe Domkirke, hvor han var Biskop til sin død.

 

Hans Tausen var med i bevægelsen for indførelse af Reformationen i DK

Provst Keld Balmer Hansen fortæller på forrige side om Reformationen via Martin Luthers liv på en spændende måde.

 

På næste side kan du læse om Folkekirken i Trinitatistiden – treenighed indtil Jul.