Tal med præsten

Livsfortællinger og Livsværk Videoer på Youtube Keld B. Hansen Næstekærlighed https://www.youtube.com/watch?v=95gp1M1RDAA

Vi har fortalt om Kontakt præster, menighedsråd og andre på sidste side. Nu fortæller vi om denne side Tal med præsten.

 

Kom gerne og tal med præsten hele året. Det kan være tungt at gå alene med sine problemer.

 

Derfor kan det være befriende at tale med andre om dem. Du kan f.eks. tale med præsten, der har tavshedspligt.

 

Ring eller skriv til Keld præst og provst for at få en samtale eller aftal at I mødes, når du har tid.

 

Tal med Keld ved at bruge følgende muligheder:

 

Ring på Tlf. 23 47 41 44

 

Email til kha@km.dk 

 

Du er også velkommen til at tale med Sognepræst Neel Praefke Christiansen

Tlf. 30338434

Mail: npc@km.dk.

Sognepræst Neel Praefke Christiansen

 

Østrup sogns officielle E-mail: oestrup.sogn@km.dk

Skeby sogns officielle E-mail: skeby.sogn@km.dk

 

Klumme ved Keld B. Hansen

Det pres, vi lever under

Vi lever i et konkurrencesamfund, og det sætter sig spor i os. Mange har igennem årene oplevet, at kravene til effektivitet øges. Det har betydet, at vi generelt er blevet mere effektive, så vi langt hen ad vejen lever op til de krav, der stilles.

Men det øgede pres, vi lever under, har desværre også givet sig udslag i mistrivsel, stress og udbrændthed.

Desværre går heller ikke de unge generationer fri. En undersøgelse fra sidste år viser, at udviklingen går den gale vej, når det gælder den mentale trivsel. Især blandt de unge kvinder (16-24 år), hvor 36 procent ofte eller meget ofte føler sig nervøse eller stressede, mens tallet i 2010 var 19 procent.

Af ungdomsstudier fremgår det, at de unge generationer generelt er meget dygtige, energiske og kompetente. Man vil gerne gøre det godt, og man vil også gerne gøre en forskel i forhold til andre mennesker. Men samtidig med at man er meget dygtig og kompetent, er man også meget skrøbelig og sårbar, for hvad nu hvis man ikke kan leve op til de andres forventninger samt ens egne forventninger om at  få et lykkeligt liv.

Det kan fx være svært, hvis man lige er flyttet hjemmefra og er blevet studerende og er kommet til at bo på et værelse i byen. Så kan man sidde der og tænke på, at man gerne vil have en uddannelse, have et job, gøre karriere, stifte familie og få sig en bil og et godt sted at bo. Men samtidig kan man sidde der og være i tvivl om, om man er havnet på det rigtige studium, og om man kan bestå  den næste eksamen. Da kan man godt føle, at der er rigtig langt igen, inden man kan få indfriet sine drømme og forventninger til livet.

Derfor oplever studenterpræsten i Odense samt andre præster i Odense ved semesterstart at blive kimet ned af studerende, der føler skyld og skam pga. det pres, de lever under.

Men hvad kan en præst så sige til den, der kommer og er skamfuld og ikke føler, at man er god nok? Et godt svar må være, at du ikke behøver at skamme dig – du har en  værdi, der er givet på forhånd. Du er elsket af Gud og du burde være det af mennesker og af dig selv. At tro er at acceptere, at man er accepteret, og i kirken kan du forhåbentlig finde det frirum og den accept, du går og leder efter.

Samtidig handler det også om, at vi alle sammen har brug for et samfund, hvor konkurrence og præstation fylder mindre, mens ordentlighed og nærvær og kærlighed og tilgivelse fylder mere.

Jeg tænker i hvert fald, at noget må der ske. Der skal være mere plads til det medmenneskelige, så færre brænder ud og brænder sammen.

 

Mvh. Keld B. Hansen (provsten og præsten)

 

Provst og præst Keld Balmer Hansen www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Provst og præst Keld Balmer Hansen www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

Hvis du heller vil snakke med andre om dine sorger, kan du som noget nyt 2018 gå ind på hjemmesiden sjælesorger via link her www.sjaelesorg.nu

 

Læs mere i pdf om sjælesorg.

www.sjaelesorg.nu

Sorggruppen på Nordfyn

Et tilbud til mennesker, som har mistet en af deres kære og trænger til at snakke med andre, som befinder sig i den sammen situation. En sorggruppe er en tryg ramme, hvor alle har mulighed for at komme til orde, eller bare sidde og lytte – høre, hvad andre har at fortælle.

Vi mødes i Teglgården, Teglgårdsvej 1  i Bogense hver 14. dag.

Sorggruppen ledes af Sygeplejerske Susanne Lindstrøm, som til daglig arbejder med alvorligt syge og deres familier inde i Odense og sognepræst ved Bogense kirke Ole F. Hansen.

Tilmelding til Ole F. Hansen – på tlf. 29426940 eller lofh@km.dk

På næste side kan du læse om Bryllupper Kontakt.