Amazing Grace

 

På sidste side fortalte vi om Allehelgen og Bøn. Nu fortæller vi om Amazing Grace.

 

 Amazing Grace – Alt af Nåde

Artikel ved Keld B. Hansen

 

 

På denne side ser du to billeder. Det ene er skåret i træ. Billedet har en blanding af bogstaver og smukt svungne blade. Det er sikkert lavet i anden halvdel af det forrige århundrede. Det andet billede er broderet, og det er meningen, at man bare ved at se på de smukke bogstaver, skal tænke, at billedet er noget særligt. Det andet billede er sikkert broderet i første halvdel af det forrige århundrede.

 

Det har taget tid, og det har krævet gode evner at lave billederne, og man har sikkert haft dem hængende i ens fine stue.

”Alt af nåde” står der, og ved at snitte ordene i træ og brodere dem har man villet fortælle, at ordene var noget særligt. Men man ville nok ikke gøre det tilsvarende i dag. Måske fordi man ikke længere har lyst til at hænge ord op på en væg. Og måske også fordi man har glemt, hvad de tre små ord betyder.

 

På et toilet i Aarhus

For et par år siden var jeg på en dejlig fiskerestaurant i Mejlgade i Aarhus. Mens jeg var der, skulle jeg en tur ud på det lille hus, og der fandt jeg sådan et Alt af Naade – billede broderet i korssting.

Det var ikke lige det, jeg ventede at finde sådan et sted. Og jeg ved ikke, hvad ejeren har forestillet sig. Måske synes han bare, det var sjovt med sådan et billede. Eller måske har han tænkt, at man på et sted, hvor man  får sig lidt tid til ro og eftertanke, kan fundere over de tre små – men vigtige – ord.

 

Alt af nåde

Ordet nåde kender vi fra retssalen, hvor dommeren kan be-nåde en fange. I den sammenhæng betyder nåde, at man bliver sat fri. Vi kender det også fra film, når offeret til sin bøddel skriger NÅDE, NÅDE. Der er det også tydeligt, at nåde har med benådning og befrielse at gøre.

Nåde hedder ”gratia” på lantin, og ordet gratia er i familie med ordet gratis. Det betyder altså, at nåden er noget, der gives gratis. Så når der står ”Alt af nåde” eller ”Alt af Naade”, så betyder det, at det hele er gratis. Det lyder da ret fantastisk – ikke!?

 

Meningen med ordene ”alt af nåde” er derfor, at det hele gives gratis – af Gud. Med andre ord, vi har en Gud, der giver det hele væk. Han giver sin kærlighed til gode og onde. Han lader sin sol skinne på gode og onde. Han giver sin tilgivelse til gode og onde. I gudsforholdet er der endelig et sted, hvor der ikke kræves, at vi skal præstere eller være perfekte. Det er stort!!!

 

Amazing Grace

Den meget populære gospelsang, Amazing Grace, er skrevet af John Newton i 1773. Det fortælles om John Newton, at han var kaptajn på det skib, der sejlede slaver fra Afrika til Amerika. På en stormfuld og forfærdelig nat til søs blev han så bange, at han bad han til Gud om hjælp og barmhjertighed. Samtidig gik det op for ham, hvilken forfærdelig uret han begik ved at påføre mange, mange slaver både smerte og død.

Han skrev derfor i sangen Amazing Grace, at det kun var på grund af Guds enestående nåde (amazing grace), at Gud frelste ”et vrag” som ham:

”Den enestående nåde, hvor er det skønt,

der frelste et vrag som mig

En gang var jeg fortabt,

men nu er jeg fundet

Jeg var blind, men nu ser jeg.”

I nutidens samfund er vi underlagt konkurrence og kontrol. Der kræves af os, at vi bliver dygtige, består prøverne, klarer eksamenerne, får en uddannelse og et job.

Mange oplever, at den, der stiller de største krav om succes er en selv. Det bliver nemt en evig kamp for at gøre sig gældende og leve op til egne og andres forventninger. Og det er jo en skam, når man først og fremmest burde glæde sig over livet. Derfor er det bare så enestående, at der hos Gud findes en præstationsfri zone.

Det giver en fornemmelse for, at det allervigtigste i livet ikke er noget, vi giver. Det er noget, vi får. Det er gratis. Det kommer af nåden.

 

Jeg vil slutte med et citat af Johannes Møllehave. Han har skrevet denne salme om nåden:

 

Nåden er din dagligdag,

hverdagen, det nære.

Mennesker at leve med,

nåden er: at være.

 

Nåden er den kærlighed,

som blev grundløst givet.

Nåden er den hverdag, som

binder dig til livet.

 

Nåden er et ord fra Gud

over alle dage.

Nåden er, når alt er tabt,

at få alt tilbage.

 

Nåden er hver levet dag,

hvert tilfældigt møde.

Nåden er det levende,

som står op af døde.

 

Uden håb og uden Gud

lar vi døden råde.

Tro og håb og kærlighed

får vi kun af nåde.

 

På næste side fortæller vi om Begravelse.