Borgermøder ved Lokalrådet

Borgermøde Lokalrådet

 

På sidste side kunne du læse om indholdet på Møder imellem mennesker. Nu fortæller vi om en af aktiviteterne i lokalområdet – Borgermøder ved lokalrådet.

 

Lokalråd og kaffegrupper

 

Borgermøder - Kaffemøder https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Borgermøder – Kaffemøder https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

Lokalnyt ved Keld B. Hansen

 

6. februar 2018 kl. 19.30-21.30 Borgermøde Lokalrådet på Skovløkkeskolen

 

6. februar kl. 19.30-21.30 Borgermøde Lokalrådet på Skovløkkeskolen. Lokalrådets invitation til borgermøde.

 

Samfundet udvikler sig, og som lokalsamfund har vi allerede fostret mange spændende ideer, som såkaldte kaffegrupper arbejder med.

Med denne indbydelse inviterer Skovløkke Lokalråd til et stort borgermøde, hvor I ALLESAMMEN kan bidrage med jeres ideer, ønsker og visioner for Skovløkkeområdet. Vi tror på, at vi ved at tale sammen og spille sammen kan blive stærkere, og at vi dermed får et endnu bedre område at bo i.

 

Borgermøder - Kaffemøder https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Borgermøder – Kaffemøder https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

6. februar kl. 19.30-21.30 Borgermøde Lokalrådet på Skovløkkeskolen

 

Mandag den 22. maj 2017 holdt Lokalrådet sit årlige møde med informationer om ”Skovløkkeområdet” (dvs. Østrup og Skeby sogn) og det arbejde, der udføres af Lokalrådet og de mange nedsatte ”kaffegrupper”.

 

Til sidst på mødet blev der afholdt generalforsamling.

 

Mødet fandt sted i Riddersalen på det smukke Østruplund, der ligger i Østrup. Slottet har i en årrække i slutningen af det 19. århundrede og i begyndelsen af det 20. århundrede været hovedbygning til Østrupgård, men nu er bygningen altså en del af en institution. Derfor bød aftenen også på informationer om institutionen og om slottet og dets historie.

 

Østruplund – et sted for psykisk handicappede

Østruplunds forstander, Lars Urban, fortalte om de borgere, der bor på Østruplund. Her bor folk, som er psykisk udviklingshæmmede. Flere er anbragt på Østruplund med en dom. Personalenormeringen er sat derefter, og man holder meget øje med dem, der har fået en dom, og man vurderer dem løbende.

Fra institutionens side vil man meget gerne have, at lokalbefolkningen benytter sig af slottets park. Men hvis man føler sig utryg for sine børn, så bør man følges med dem, sagde Lars Urban.

Bjarne Fredberg Knudsen om Østruplund
Bjarne Fredberg Knudsen om Østruplund

 

Østruplund – et historisk sted

Bjarne Fredberg Knudsen, Broby, er en kender af Østruplunds historie, og Lokalrådet havde inviteret ham til at øse af sin viden.  Bjarne Fredberg Knudsen fortalte blandt andet om, at Carl Nielsen, der var ven af huset, i mange år spillede kammermusik i slottets riddersal. Meget af Carl Nielsens musik, blandt andet han opera, Maskerade, er blevet til på Østruplund.

 

Der blev også fortalt om en af Østrupgårds ejere, den meget driftige Elias Møller den ældre (1761—1846), der i begyndelsen af 1800-tallet gennemførte omfattende inddæmninger ved Odense fjord. Projektet bestod af en dæmning fra Romsø til Bogø og fra Bogø til Lammesø sådan at Lindø, Bogø og Lammesø blev landfaste.

 

Vi fik også hørt om Elias Møller den yngre, der ejede Østrupgård og lod slottet opføre i 1881 – 1882. Elias Møller den yngre udmærker sig bl.a. ved at have indsamlet og kortlagt adskillige nordfynske planter.

 

Bjarne Fredberg Knudsen
Bjarne Fredberg Knudsen

 

Sådan arbejder Lokalrådet

Sidste år fik Lokalrådet og Østrup-Skeby menighedsråd bevilliget penge fra Den folkekirkelige Udviklingsfond til ”Samskabelse mellem kirke og lokalsamfund”.

Vita Andreassen, der er ”kirken på landet præst”, og Tyge Mortensen, der er landsby iværksætter, var sat på projektet, og de var blandt andet medvirkende til et borgermøde, der blev afholdt på Skovløkkeskolen den 13. oktober 2016.

På mødet kom der mange nye og spændende ideer frem, og der blev nedsat en række nye ”kaffegrupper” (arbejdsgrupper), hvilket betyder, at vi nu har følgende 11 kaffegrupper:

 

Stigruppen,

Byggegrunde,

Klintebjerg havn, P

R-gruppen,

Deling/udlejning af redskaber,

Trafik,

Bofællesskab,

Noget for de unge,

Bedre samarbejde mellem foreninger,

Multibane og

Bedre mobilforbindelse.

 

Disse 11 kaffegrupper er selve motoren i Lokalrådets arbejde, og de arbejder med det, som er Lokalrådets fokuspunkter. Om disse fokuspunkter blev der informeret på mødet.

Det er skønt, at så mange frivillige er involveret i kaffegrupperne, og det er planen, at Lokalrådet fra nu af vil afholde et årligt borgermøde, hvor lokalområdets fremtidige udvikling er til diskussion, og hvor nye kaffegrupper oprettes.

Nogle kaffegrupper kan i årets løb vise sig at afgå ved døden, måske fordi de ikke længere forekommer at være så relevante. Men når året er gået, og borgermødet afholdes, kan nye og relevante ideer give anledning til nye kaffegrupper.

Det, mener vi, vil give os en dynamisk arbejdsform, der hele tiden giver plads for udvikling af nye og spændende ideer for lokalområdet.

 

Generalforsamlingen

Hele mødet sluttede med en kort generalforsamling.

 

Ved generalforsamlingen blev følgende valgt for de næste to år:

Keld B. Hansen, John Wolff, Nete Dahl og Mikkel Koch Lund-Hansen.

 

Følgende blev valgt som suppleanter:

Gorm Christensen og Lis Hougaard Holme-Bak

 

Følgende er på valg til næste år:

Trine Wenck von Wenckheim, Sten Ørting, Daniel Jørgensen og Nina Krebs.

 

Lokalrådets fokuspunkter

Sådan arbejder Lokalrådet - Kaffemøder & Fokuspunkter
Sådan arbejder Lokalrådet – Kaffemøder & Fokuspunkter

 

Borgermøder ved Lokalrådet – Caféaften på Skovløkkeskolen den 9. februar 2017 kl. 19.00 – 21.30

 

En aften for alle borgere om udviklingen af vores lokalområde.

 

Mange ildsjæle sidder i arbejdsgrupper under Lokalrådet og arbejder lige nu for udviklingen af lokalområdet. Nogle grupper har arbejdet længe, mens andre grupper har arbejdet siden borgermødet den 13. oktober 2016.

Mød derfor op på Skovløkkeskolen den 9. februar for at høre gruppernes fremlæggelse og for at diskutere, hvordan arbejdet med udviklingen af lokalområdet skal fortsætte.

Det allerbedste vil være, hvis rigtig mange giver deres besyv med, når vi snakker om udviklingen af Klintebjerg havn, af bosætning, af trafiksikkerhed, af fremtidig mobilforbindelse, stiforbindelser og meget mere.

Hvis du har en ny ide, som du brænder for, så er der på caféaftenen også plads til, at den ide vil blive hørt, og måske sættes i gang.

Vi håber, du kommer den 9. februar og lytter, kommenterer eller bidrager med hvad du kan.

 

Mange hilsener fra

Skovløkke Lokalråd

Østrup-Skeby menighedsråd

 

Borgermøder - Kaffemøder https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Borgermøder – Kaffemøder https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

Der var Borgermøde ved Lokalrådet den 13. oktober 2016.

 

Udvikling af de 3 kirker Vita Andreasen og Tyge Mortensen https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/
Udvikling af de 3 kirker Vita Andreasen og Tyge Mortensen https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

 

I  kirkebladet var der indlagt en invitation til borgermøde på Skovløkkeskolen torsdag den 13. oktober kl. 19.00. Både menighedsråd og lokalråd stod bag invitationen, og  opfordrede alle (også DIG) til at møde op!

 

Uddrag fra Kirkebladet. Hensigten med borgermødet er, at alle gode kræfter i Skovløkkeområdet – både private og folk fra erhvervslivet, institutionerne, foreningslivet og kirken deltager. For ved at bringe folk sammen fra alle hjørner af vores lille lokalsamfund håber vi, at der kan frisættes nye kræfter, nye ideer og nyt initiativ.

 

Et lignende møde for 2 år siden

I oktober 2014 havde vi et mindre borgermøde på Skovløkkeskolen. Dengang var Tyge Mortensen fra Rudme på Midtfyn til stede, og opgaven for de fremmødte var at komme med gode ideer til udvikling af Skovløkkeområdet.

På den aften kom der en masse gode ideer frem, som gjorde, at folk følte sig helt ”høje”, da de gik hjem. Ideerne var blandt andet, at man skulle arbejde med udvikling af Klintebjerg havn, områdets stier, udstykning af byggegrunde, en hjemmeside for området og pr for Skovløkkeskolen.

Det er de ideer, der siden dengang har sat dagsordenen for Lokalrådets arbejde (!!), og  gennem nedsatte arbejdsgrupper (”kaffe-grupper”) har man arbejdet med de emner, der blev foreslået den aften.

 

Borgermødet den 13. oktober

Men nu er det tid til at vi alle sammen tager temperaturen på vores eget område, Skovløkkeområdet (som er Østrup sogn og Skeby sogn). Derfor inviteres til, at vi går sammen for at inspirere hinanden og få nye ideer. Og forhåbentlig kommer vi til at brænde så meget for de ideer, vi får, at vi kan nedsætte nye kaffegrupper. Emnerne fra for to år siden skal vi også se på, for mon ikke vi også skal arbejde videre med dem…

Borgermødet ledes af Tyge Mortensen. Tyge er til daglig en mand, der tager ud til landsbysamfund i Danmark for at hjælpe til med forandring og udvikling. For – som han siger – vil der under alle omstændigheder ske en udvikling i vores lokalområde. Derfor har vi nu som lokalsamfund valget mellem enten at lade os styre eller selv at styre.

 

Penge fra Folkekirkens Udviklingsfond

Projektet, som borgermødet indgår i, koster penge, og pengene er kommet fra Folkekirkens Udviklingsfond. Vita Andreasen, der bor i Føns på Vestfyn, og som er en såkaldt ”Kirken på landet præst” har med lokalrådets og menighedsrådets opbakning skaffet pengene til os. Der er ligeledes skaffet penge til 5 andre landsbysamfund på Vestfyn omkring Middelfart og Assens. De 5 steder deltager i en lignende proces.

Kirken er derfor med på den måde, at den stiller penge til rådighed for, at vi det næste år kan udvikle på vores lokalområde. Det betyder ikke, at der på nogen måde gives begrænsninger i forhold til de ideer, vi får på borgermødet den 13. oktober.

 

 

Grundtvig og Tyge
Som I kan se af billedet overfor, har Tyge Mortensen drukket kaffe med selveste Grundtvig, og mens de drak kaffe, fik de diskuteret på livet løs.

Grundtvig og Tyge er enige om, at hvis du sætter folk sammen og lader dem snakke sammen om det liv, som vi lever med hinanden, så slippes stærke kræfter løs.

Grundtvig har næppe drukket særlig meget kaffe. Kaffen var vist ikke så langt fremme i 1800-tallet. Men Tyge Mortensen og Vita Andreasen gør det, og de har fundet ud af, at det er mens vi sidder og drikker kaffe med hinanden, at der åbnes op for en masse energi og inspiration.

På borgermødet den 13. oktober vil alle kunne nævne det, man brænder for, og der vil være rig lejlighed til at lytte og diskutere.

 

Borgermøder Kaffemøder
Borgermøder Kaffemøder

 

På næste side kan du læse om Bøn og Brunch.