Klintebjerg Havn og Cykelruter Niels Sørensen https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

Klintebjerg Havn og Cykelruter

 

 

Klintebjerg Havn og Cykelruter    www.grønkirke.dk Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

Vi har fortalt om Kirkens Døgn – Aktiviteter. Nu kan du læse om Klintebjerg Havn og Cykelruter.

 

Det har været en udviklingsproces med Klintebjerg Havn og Cykelruter. Havnen er imidlertid færdig sensommer 2016, hvor cykelruterne er der, men ruten Cykelstien Odense Klintebjerg fortsat mangler ny belægning. Se under punktet.

 

Interview ved Keld B. Hansen til Kirkebladet Årgang 27 Nr. 1.
Klintebjerg bådelaug og den nye havn

 

 

Nu er det lige før, der kommer en ny havn i Klintebjerg. Det får mig til at kontakte Niels Sørensen, Klintebjerg, for en samtale om Klintebjerg bådelaug og om den nye havn. Niels Sørensen er i forbindelse med Bådelauget og havnen i Klintebjerg ikke hen hr. hvem-som-helst.

Han har været med siden bådelaugets begyndelse, og han har været dets formand i 25 år. Han har sin daglige gang på havnen, og det er normalt ham, der sejler skibet ”Lunden” mellem Klintebjerg og Vigelsø.

 

Det gamle Klintebjerg

Niels starter sin fortælling med at fortælle om det gamle Klintebjerg, hvor der var skalleværk, eddikefabrik og et stort pakhus. Men pakhuset brændte i 1966, og virksomhederne forsvandt. Omkring 1970 var de gamle fiskere fra Klintebjerg også holdt op.

 

Bådelauget startede i 1973

Derfor var tiden moden til noget helt nyt, og i 1973 startede Klintebjerg Bådelaug. Der var fra begyndelsen cirka 20 medlemmer, og på frivillig basis blev havnen opført sådan  som den ser ud i dag. Havnen blev bygget med stor hjælp fra en af de lokale, Hans Christian Fjord Hansen, der var stenfisker og havde et stenfiskerfartøj.

 

Billigt at have båd i havnen

I dag har Klintebjerg Bådelaug 150 medlemmer. Der er kun plads til 55 både i Klintebjerg havn, så de fleste af Bådelaugets medlemmer er passive, og det er de ud fra den betragtning, at de gerne vil støtte Bådelauget. Gennem hele Bådelaugets historie har man ønsket, at det skulle være billigt at have sin både liggende i Klintebjerg havn. Den nuværende formand for Bådelauget er Claus Thordal.

Han blev formand for cirka 8 år siden. Han er en rigtig ildsjæl. Han brænder for det og har mange gode ideer, og han handler ud fra Bådelaugets overbevisning om, at det skal være billigt at have bådplads i Klintebjerg havn.

 

Nedslidt havn fik hjælp

Men havnen har været plaget af flere hårde vintre, og pæleormene er desværre gået i træværket. Derfor har det længe været et ønske hos Bådelauget, at man fik en ny havn. En dag fik en af bådejerne den ide, at man kunne søge ”A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formål”.

Uden hjælp udefra fik man i Bådelauget lavet en 21 sider lang ansøgning (med beskrivelse og tilbud og tegninger), som man den 30. april 2015 afleverede til fonden. Det ansøgte beløb var på lidt over to millioner kroner.

I november 2015 fik Bådelauget positivt svar fra fonden. Man fik oplyst, at man havde fået mere end det ansøgte beløb. I stedet for 2,15 mill. kroner fik man 3,7 mill. kroner.

Fonden stiller nemlig som betingelse, at den nye havn opføres i Azobe træ, som er hårdt træ, som pæleormene ikke kan gå i. Niels Sørensen finder det interessant, at ”A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formål” har valgt at støtte Klintebjerg havn.

Han tror, det har talt til Bådelaugets fordel, at man har skrevet hele ansøgningen uden hjælp udefra. Samtidig har Bådelauget forhandlet en lejekontrakt på 30 år på plads med Nordfyns kommune, der ejer grunden, hvorpå havnen ligger. Snart kommer en ny og større havn

 

Den nye havn blive større end den gamle

Den færdige bro vil blive flyttet 8 meter længere ud i vandet i forhold til den gamle bro. Det vil give mere vand under bådene, og der vil blive 5 ekstra pladser. Arbejdet med den nye havn skal forestås af havnebyggefirmaet, Vestafjord, fra Bogense. De har lovet at have den nye havn færdig den 1. april – med mindre isen kommer til at udsætte arbejdet. Det bliver spændende at følge udviklingen de næste par måneder, og vi glæder os meget til den nye havn, slutter Niels Sørensen.

……Havnen er som skrevet færdig sensommer 2016.

 

Klintebjerg Havn og Cykelruter https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/
Klintebjerg Havn og Cykelruter https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk/

 

 

 

John Bonnesen Wolff, Kunstner Klintebjerg Galleri, har lavet mange videos, blandt andet omkring Klintebjerg Havn.

 

John Bonnesen Wolff http://www.klintebjerggalleri.dk
John Bonnesen Wolff http://www.klintebjerggalleri.dk

 

Se John videokanal her: https://www.youtube.com/channel/UC5ZG6rh9nc4nwsEOxZ6c0pw

 

 

Link Dronefotos

https://www.youtube.com/watch?v=nH4FmDmPjZU

Dronefotos ved John B. Wolff
Dronefotos ved John B. Wolff

 

 

Indvielse Klintebjerg nye havn

https://www.youtube.com/watch?v=JwnmA1tQP4k

Indvielse ny havn ved John B. Wolff
Indvielse ny havn ved John B. Wolff

 

 

Kongeskibet Dannebrog kom forbi Klintebjerg

https://www.youtube.com/watch?v=g6_M8h2OPOw

 

Kongeskibet Dannebro ved John B. Wolff
Kongeskibet Dannebro ved John B. Wolff

 

 

På næste side kan du læse om Konfirmander.