Skovprojekt Østrup Præstegård.

12.04.23 Praestegaardskov

 

Her er en film om vores skovprojekt Østrup præstegård. Filmen viser bl.a. elever fra skovløkkeskolen, der den 12. april 2023 kom og plantede træer.

Fotografen er Ard Jongsma, og filmen kan ses her.

 

Skovprojektet Østrup Præstegård.

 

https://vimeo.com/863761718/e080aefd9f?share=copy

 

11 hektar præstegårdsjord i Østrup på Nordfyn er nu lagt om til vild natur.

 

For seks år siden besluttede vi i Østrup-Skeby menighedsråd på Nordfyn, at vi gerne ville lægge 11 hektar præstegårdsjord om fra konventionelt landbrug til skov og græsland. På den måde ville vi gerne imødekomme det behov, der er for at tilgodese klimaet og biodiversiteten. Samtidig ville vi med projektet også gerne udvide det stisystem, som findes i området, og som alle os, der bor her, benytter.

 

Så da den 5-årige forpagtningskontrakt skulle fornys, blev det aftalt, at når forpagtningen udløb ved årsskiftet 2022/23, skulle præstegårdsjorden lægges om til vild natur. Halvdelen skulle være skov, og den anden halvdel skulle være åbent græsland.

 

Sådan blev der plantet skov og sået græs.

I de første dage i marts 2023 blev der så plantet skov i 5,5 hektar. Det blev til i alt cirka 30.000 træer. Skoven består af danske hjemmehørende arter. Den er en blanding af eg, birk, rødel, hassel, fuglekirsebær, lind, ask, alm. tjørn og rødgran. Omkring skoven er skovbrynet (en kant på 10 meter), der består af 20% buske, hunderose, blærespirea, benved, dunet gedeblad, hyld, slåen, syren, lidt vildæble og lidt rødtjørn. Senere blev der sået græs i de resterende 5,5 hektar.

 

Den 12. april 2023 kom 75 skolebørn fra Skovløkkeskolen og plantede de sidste træer. Træerne blev plantet i det område, der er lagt ud som græs. Dér er i alt 8 indhegnede felter á 10 gange 10 meter, hvor der nu er plantet træer. Når træerne en gang har vokset sig store, fjernes indhegningerne, og da vil græslandet blive et ”savanneagtigt” område med græs og spredte områder med træer.

 

Når det har kunnet lade sig gøre at plante træer og så græs på præstegårdsjorden, skyldes det bevillinger fra Nordfyns kommunes ”Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer” samt fra LAG MANK.

 

 

For øjeblikket ønsker vi, at der kommer mere vand til rådighed i området til gavn for biodiversiteten samt til glæde for mennesker, der elsker at opholde sig i en rig natur. Derfor ønsker vi at udvide et eksisterende vandhul og at udgrave en ny sø i området. Nordfyns kommunes Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer har i den forbindelse været så venlig, at give os de fornødne penge til det.

 

Som en sidste ting ønsker vi at indhegne græslandet, så vi kan have heste gående på området. Det vil også blive til gavn for biodiversiteten, og det vil øge områdets herlighedsværdi. Her håber vi på Nordfyns kommunes velvillighed.

 

Keld Balmer Hansen

Initiativtager Sognepræst i Østrup sogn, Bogense provsti.

 

Se mange flere billeder på undersiden 12. april 2023 – 75 børn fra Skovløkkeskolen planter træer.

 

12.04.23 Praestegaardskov