Østrup Kirke

Østrup Kirke Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

Vi har fortalt om Skeby Kirke på sidste side. Nu fortæller vi om Østrup Kirke.

 

Østrup kirke ligger på Klintebjergvej i Østrup.

 

Østrup kirke er en vejkirke.

Det betyder, at den er åben hverdag mellem klokken 8 og 18. At kirken er vejkirke betyder også, at kirken er med i en turistfolder, der viser Danmarks vejkirker. Den kan du downloade her ved at klikke på billedet nedenunder.

 

Turistfolderen er på dansk, engelsk og tysk.

 

Østrup Kirke Vejkirke 3 Grønne Kirker
Østrup Kirke Vejkirke 3 Grønne Kirker https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

I kirken findes en lysglobe, hvor man kan tænde et lys og bede en bøn.

 

Gravmindesten

Gravmindesten over Poul Skinkel og hustru. I 1590 beretter biskop Jacob Madsen fra en visitats, at Østrup kirke var egnens mindste kirke.

Dengang hørte kirken ind under nabogården, Østrupgård, og i 1595 sørgede Østrupgårds ejer, Morten Skinkel, for at udvide kirken med et nyt kor bestående af to fag krydshvælv.

Formodentlig samtidigt med korombygningen er det murede vesttårn opført. Under kirkens kor var der i begyndelsen en gravhvælving tiltænkt Østrupgårds ejere.

Gravhvælvingen findes ikke mere, men i koret findes en velbevaret ligsten efter Poul Skinkel af Østrupgård (død 1565) og hans kone Ida Andersdatter.

 

Prædikestolen og døbefonden

Prædikestolen er fra 1600-tallet.

Døbefonten er af granit. Den er romansk og på alder med det ældste af kirken. Prædikestolen er fra 1600-tallet, og altertavlen er udført i rokokostil og er fra omkring 1770.

 

Kalkmalerier

Fra perioden mellem 1400 og 1525 findes flere kalkmalerier.

Bag orglet findes et billede af Sankt Peter med nøglen, og det andet store kalkmaleri forestiller Sankt Sebastian.

Legenden om Sebastian fortæller, at han var en kristen romersk officer under kejser Diokletian (kejser fra 284 – 305), der var kendt for sine grusomme kristenforfølgelser. På trods af forfølgelser holdt Sebastian fast ved sin tro, og derfor måtte han lade livet. Det siges, at han blev henrettet på den store væddeløbsbane, Cirkus, i Rom. Han blev bundet til en pæl og skudt med pile.

Teksten er fra Nordfyns Historie.dk.

 

Simon Peter var disciplen, som fornægtede Jesus langfredag.

Alligevel blev han apostlenes og dermed den kristne kirkes første leder og han overtog efter Jesu korsfæstelse. Peter menes at være den 1. pave i Rom, og derfor hedder kirken her Peters Kirken. Læs mere om det på kristendom.dk.

 

Man finder også foldere, der forklarer om Østrup kirkes historie, både på dansk, engelsk og tysk.

 

Udover billederne nedenunder, kan du se meget af det der foregår i Østrup Kirke på sider under Møder.

 

På næste side kan du læse om Forandringer på kirkegårdene.