Østrup og Skeby Sogne https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

Menighedsrådet – valgt pt.

 

 

Menighedsrådet – valgt pt.     www.grønkirke.dk Oestrup Skeby Gerskov Kirker www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

 

Vi har fortalt om Østrup Kirke Præstegård på sidste side. Nu fortæller vi om Menighedsrådet – valgt pt.

 

 

Valg – arbejde – Udvikling

 

Det siddende Menighedsråd startede 1. søndag i Advent den 27. november 2016  & sidder 4 år frem. 

 

Østrup sogn og Skeby sogn (Skovløkkeområdet) har hidtil haft to menighedsråd – et for hvert sogn. Man har i årtier holdt fælles menighedrådsmøder.
Det skyldes jo blandt andet, at man er fælles om præsten, og om de øvrige ansatte: organist, kirkesanger og gravere, etc.

Det skyldes også, at mange af de kirkelige aktiviteter, der foregår, planlægges i fællesskab.

 

Men i februar 2016 besluttede de to menighedsråd, at de gerne ville slå sig sammen til et.

Forslaget kom derefter til høring ved to menighedsrådsmøder, der blev afholdt i maj måned 2016, og alle har syntes det var en god ide med et fælles menighedsråd.

Forenklingen medfører blandt andet, at man kun har en kirkekasse i stedet for to, en formand i stedet for to, og blot en kirkeværge med hovedansvar for kirkens bygninger, etc.

 

Menighedrådsmøder finder sted på Østrup Præstegård, konfirmationslokalet.

 

Den 8. november 2016 var der Menighedrådsvalg  og Menighedsråd – valgt pt. ses nedenunder. 

I efteråret 2016 har der været opstillingsmøde til det nye menighedsråd. Der skulle bruges i alt ti personer – fem for hvert sogn – og disse personer blev fundet uden problemer.

Alle ti personer blev opstillet på samme liste, så der kun blev en liste. Havde der været to eller flere lister, var der blevet udskrevet valg ekstraordinært til menighedsrådet udover valgperioden.

 

På billedet nedenunder, ser du det nye menighedsråd.

Foruden menighedsrådsmedlemmerne på billedet, er Peter Rasmussen, Gerskov, og Lene Hommelhoff Bang, Østrup med i det nye menighedsråd. Suppleanterne er ikke blevet fotograferet endnu.

Nye Ideer Udvikling af de 3 kirker http://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Menighedsrådet Østrup og Skeby Sogne https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

 

Fra venstre på billedet ses Esther, Kai, Eva, Steen, Astrid, Lars, Sheryl, Keld og Birgit

 

Du kan se individuelle billeder under Kontakt & Nye Ideer under Kontakt Personer i Kirkerne.

 

 

Medlemmer af det nye menighedsråd for Østrup sogn og Skeby sogn er:

 

Birgit Vous, Østrup (formand)

Kaj Hovhave, Skovgyden

Eva Esbech, Gerskov

Esther B. Sørensen, Klintebjerg

Peter Rasmussen, Gerskov

Sheryl Nielsen, Skebyvej

Astrid Magnussen, Daugstrup

Lene Hommelhoff Bang, Østrup

Steen Risum, Østrup

Lars Larsen, Østrup

 

 

Suppleanter til menighedsrådet valgt er:

Jytte Hansen

Bente Dahl

Karen Margrethe Clausen

Birthe Larsen

Bente Karlsen

Lars Brøndstrup Nielsen

Inge Margrethe Simonsen

Anne-Marie Jensen

Ruth Henriksen

Joan Jørgensen

Birgit Vanggaard

 

 

Du kan finde mere om Menighedsrådets arbejde, ved at læse undersider til Møder.

 

På næste side kan du læse om Handlinger i Kirkerne.