Menighedsrådet – valgt pt.

Østrup og Skeby Sogne https://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

Vi har fortalt om Østrup Kirke Præstegård på sidste side. Nu fortæller vi om Menighedsrådet – valgt pt.

 

Valg – arbejde – Udvikling

Østrup-Skeby menighedsråd startede 1. søndag i Advent den 29. november 2020, og det sidder 4 år frem. 

Menighedrådsmøderne er altid offentlige, og de finder sted i Østrup Præstegård.

Medlemmer af det nye menighedsråd for Østrup sogn og Skeby sogn er:

Birgit Vous, Østrup (formand).

Kaj Hovhave, Skovgyden (næstformand).

Esther B. Sørensen, Klintebjerg.

Sheryl Nielsen, Otterup.

Steen Risum, Østrup (kontaktperson).

Kari Lyngsø Hansen, Østrup (kasserer).

Yvonne Durup, Skovgyden.

Lene Larsen, Søndersø.

Olle Kofoed Fisker, Odense.

 

Birgit Vous og menighedsrådet

 

Interview ved Keld B. Hansen

Om Birgit Vous…

Jeg mødes med Birgit på en dejlig solbeskinnet sommerdag for at tale om hendes efterhånden mangeårige engagement i Østrup-Skeby menighedsråd.

 

Birgit er lokal. Hun kommer fra Østrup. Har dog boet i København fra 1985 til 2001, men så kom hun tilbage til Østrup og til den egn, hvor hun har en stor del af sin familie og mange af sine venner.

 

Kun tre år efter at hun var vendt tilbage blev hun valgt ind i Østrup menighedsråd, og derefter gik der kun yderligere tre år før hun blev formand for menighedsrådet.

 

Hvad kan du bedst li´?

Jeg starter med at spørge Birgit, hvad hun bedst kan lide ved at være med i menighedsrådet, og hun svarer straks, at det er ”det hele”. Jeg holder rigtig meget af at være med i menighedsrådet, fortæller hun.

 

Der er dels sammenholdet, som vi har. Vi har altid en god og en munter stemning, og der er aldrig sure miner, når der skal bestilles noget. Folk siger straks ”ja”, når jeg spørger, om de kan påtage sig en opgave.

 

Det er også en stor glæde, at vi har let ved at få nye folk til at gå ind i menighedsrådet. Det er altid let at samle de ti personer, vi har brug for til menighedsrådet, og vi oplever, at flere af suppleanterne har så stor interesse for arbejdet i menighedsrådet, at de kommer til menighedsrådsmøderne.

 

Mange ting at tænke på

Der er mange ting, man skal være opmærksom på, når man er i menighedsrådet. Vi er for eksempel ansvarlige for økonomien, og den kan godt være svær at overskue, for vi har gang i mange ting ad gangen. Her tænker jeg på, at vi løbende har istandsættelsesarbejder på kirkerne og præstegården samtidig med, at vi afholder mange arrangementer.

 

Kirkeværgen

I mit arbejde som formand har jeg for eksempel et nært samarbejde med Gorm Skousen, Klintebjerg, der er kirkeværge. En kirkeværge er den person, der skal have overblikket over kirkens bygninger. Og man må sige, at Gorm har et virkeligt godt overblik over hvad der skal gøres for at holde vores bygninger i en god stand. Han er fantastisk til det job.

 

Østrup kirketårn

Ansvaret for kirkens bygninger kan føre en ud i store og meget tidskrævende projekter. For seks år siden opdagede vi for eksempel, at der var råd i træværket under taget i Østrup kirkes tårn. Det kastede os ud i et stort arbejde. Der var en lang periode, hvor Gorm og jeg brugte meget tid sammen med arkitekter og gik til byggemøder hver 14. dag.

 

Når man har med gamle kirker at gøre, lærer man også rigtig meget, for bygningerne er omfattet af mange bestemmelser, der kræver godt håndværk og gode materialer.

 

Kirkesynet

En gang om året holder vi kirkesyn. Da går menighedsrådet rundt sammen med en håndværker for at se, hvilke skader, der er på kirkerne, og hvad der mangler at blive lavet. Sommetider er der gået borebiller i kirkernes træværk, og det kræver, at vi iværksætter en behandling imod borebiller. Vi har også brugt en del tid på at se, hvordan vi bedst sparer på energiforbruget i kirkerne.

 

Udflugt

Jeg har også påtaget mig, at arrangere den årlige udflugt for Skovløkkeområdets beboere. I år (den 31. maj) er vi cirka 50 mennesker, der kører i bus til Christiansfeld. Byen er kommet på Unescos liste over verdenskulturarv, og vi har bestilt en rundvisning i byen. Vi slutter udflugten af med at spise sammen i restauranten ved Beldringe lufthavn.

 

Rejseholdet

Jeg oplever stor glæde ved at være med til det, der foregår i kirken. Jeg er for eksempel rigtig glad for at være med på ”Rejseholdet”, som hjælper til ved gudstjenesterne. Der er 20 frivillige på Rejseholdet, og vi er inddelt i 5 grupper med 4 personer i hver. Dvs. at hver gruppe hjælper til cirka hver 5. søndag. Vores opgave er at hilse på folk, der kommer i kirken, så vi på den måde er med til at give folk en god oplevelse ved at komme der. Nogle af os læser tekster op under gudstjenesten, og så er vi  med til at vælge de salmer, vi synger. Det sker ved et møde, vi har med præsten i ugens løb.

 

Konfirmanderne

Inden for de sidste 2 år har jeg også deltaget i konfirmandundervisningen. Det giver  alt i alt lidt mere overskud til undervisningen, at vi er to voksne til at møde konfirmanderne. Det er nogen rigtig dejlige unger, vi ser, og det er for eksempel rigtig dejligt at møde dem på gaden efter skoletid. Man får altid sådan en frisk og en glad hilsen.

 

Udviklingen gennem 17 år

Til sidst i interviewet spørger jeg Birgit om de forandringer, hun må have oplevet i de 17 år, hun har været med i menighedsrådet. Her svarer hun, at administrationen – som så mange andre steder i samfundet – er blevet tungere. Men det er alligevel sjovt, siger Birgit. Jeg kan godt li´ det, og hvor lærer man dog meget!!

 

Efternavnet Vous går tilbage til Birgits rødder på Langeland, hvor man en gang var vidne til at det franske skib, ”Vous”, strandede. Vous betyder ”De” på fransk og Birgits familie overtog navnet som deres efternavn.

 

Birgit er vokset op på Strandager (øst for Lumby og beliggende i Østrup sogn).

 

Da hun var 14 år, flyttede hun med sin familie til Østrup, og hun kom til at gå i skole i Otterup.

 

Uddannet i et forsikringsselskab og derefter bankuddannet.

 

Er af mange kendt fra den tid, hvor hun arbejdede i Bikuben i Otterup.

 

Boede i København fra 1985 til 2001, hvor hun vendte tilbage til Østrup.

Bor Strøbyvej 67 i Østrup

 

Har to sønner, Ricky og Thomas.

 

Hendes søn Thomas er hendes genbo og Birgits mor er hendes nabo.

 

Birgits hund hedder Samson.

 

Frivillig i Østrup forsamlingshus.

 

Sufflør og rekvisitør hos Østrup dilettanterne.

 

Har været medlem af Østrup menighedsråd siden 2004 og formand siden 2007 (i det der nu hedder Østrup-Skeby menighedsråd)

 

Birgit er gode venner med Frede, der kommer fra Svendborg.

 

Du kan finde mere om Menighedsrådets arbejde, ved at læse undersider til Møder.

 

På næste side kan du læse om Keld præst fylder 60 i Kirkerne.